Alla inlägg under februari 2007

Av Marit Blomqvist - 27 februari 2007 18:53

När jag är trött så är Jesus där.Jag kan ge alla mina tankar till Gud vad det än må vara.En dag så var jag ute och gick med min hund och talade med Gud under min promenad.Jag fick till svar att jag inte skulle oroa mig för även morgon dagen kommer Gud att ta hand om.Vilken underbar Gud vi har som är hos oss genom den helige Ande.Han omsluter oss på alla våra sidor.Han kommer aldrig lämna oss eller överge oss.Vilken trygghet och vila i Gud det finns.Mitt hjärta behöver inte oroa sig för något, vilken underbar nåd att få tillhöra Jesus.Många oroar sig idag och denna stress i världen efter rikedomar. Pengar är det enda som finns i människors munnar, nya bilar, fina villor. Man hävdar sig och är skrytsam över det man har.Men har vi tänkt på en sak.Det materiella är som luft som spricker en dag som en balong.Pengarnas värde sjunker, då kan man använda dem till att putsa fönster med.Pengar och makt kan inte rädda dig till evigheten.Det enda som består är Jesus och tron på honom som håller när allt annat är i gugning i världen.Vänd om till Jesus till fin frälsare och Gud.Kramar Mirre

ANNONS
Av Marit Blomqvist - 26 februari 2007 09:59

Kol1:15 och följamde verser.Jesus Kristus är den synliga bilden av Gud, han som är osynlig.Kristus står över allt skapat, för Gud lät honom skapa allt som finns i himlen och på jorden, både det vi kan se och det vi inte kan se, alla höga väliga änglar, härskare och makter.Allt är skapat av Kristus och finns till för att ära honom.Han fanns till före allt annat, och hans makt håller ihop hela skapelsen.Kristus är också huvudet för sin kropp, det vill säga församlingen.Han är alltings början, den förste som uppstod från de döda, och därför är han den främste av alla.Gud lät nämligen sin fullhet,alla sina egenskaper och hela sin kraft , finnas i sonen.Och genom att sonen offrade sitt blod på korset och tog vårt straff , har Gud slutit fred men männisorna.Ja, hela skapelsen är försonad med Gud, både det som finns på jorden och det som finns i himelen.Detta gäller också er, som har vänt Gud ryggen. Ni var hans fiender, eftersom både era tankar och handlingar var onda.Men nu är ni försonade med Gud och har blivit hans vänner, genom att Jesus Kristus blev människaoch dog för att ta ert straff. Ja, nu tillhör ni Gud och kan stå inför honom utan synd och skuld, om ni bara håller fast vid er tro på Kristus.Tron är den säkra grunden för ert liv, så låt ingen rubba tron och ta det ifrån er det hopp som slutlig räddning som ni hörde om i det glada budskapet om Jesus.Detta budskap sprids nu för hela världen, och jag Paulus , tjänar Gud genom att föra det vidare.Detta var från kol 1: 15- 23Vers 15 Jesus Kristus är den synliga bilden av Gud.När Jesus gick på jorden mer än tvåtusen år sedan. Han kom till världen inte för att dömma världen utan frälsa världen. Han botade sjuka, kastade ut onda andar.Han älskade människorna och blev även upprörd i sitt hjärta när han såg att människorna var så illa medfarna och sarjade i sina själar. Han blev även arg när folket hade förvandlat hans temel för saluhallar och där man växlare pengar.Vi ser i Jesus vem Gud är och hur god Gud är.För Jesus uppenbarar vem den himelska Fadern är i sina goda tankar, i sina handlingar i sina uppmutrande ord till människor.Sådan är Gud som Jesus var och är.Känner vi Jesus i våra hjärta så känner vi himelska fadernFör Jesus och Fadern återspeglar varandra dom hör i hop.Vers 19..Gud lät nämligen sin fullhet, alla sina egenskaper och hela sin kraft, finnas i sonen.Jesus visar Guds fullhet och hans kärlek till oss och alla Guds egenskaper finns hos Jesus.Jesus hade samma kraft som Fadern. Sonen och Fadern är ett. Jesus var i Fadern och Fadern var i Jesus. De var ett med varandra.Låt mig ge ett exempelJesus älskade människorna= Gud älskade människornaJesus botade blinda= Gud botade blindaJesus botade döva= Gud botade dövaJesus botade lama= Gud botade lamaVers 20. Genom att Sonen offrade sitt blod på korset och tog vårt straff, har Gud slutit fred med människorna.Jesus dog för din och min skull. Gud straffade inte oss utan Jesus tog det straffet på sig.Ty Gud älskade världen att han utgav sin enfödde son på var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. (Joh 3:16)Tänk på att Jesus kom medan vi ännu var syndare, det visar att Gud älskar syndaren men hatar synden.Och även de som vänt Gud ryggen har chans att komma tillbaka.Detta gäller hela mänskligheten.Gud sände Jesus till oss för att visa vägen tillbaka till honom. Vi är Guds skapelse och han längtar efter att vi ska komma tillbaka till honom igen för där hör vi hemma.Hur ska vi komma till honom då?Vi måste gå till honom som förlåter våra synder och gör oss fria från synd och det är Jesus.Jesus säger: Ingen kommer till Fadern utom genom mig.Vi kan inte dela på Jesus och Fadern för dom är ett.Det räcker inte bara att tro på Gud men inte tro på Jesus.Det räcker inte att tro på Jesus och inte tro på Gud.Jesus och himelska Fadern är ett.Bibeln manar oss till att hålla fast vid vår tro för tron är den säkra grunden för vårt liv.Låt inget rubba tron och ta ifrån oss det hopp om slutlig räddning som vi hörde om i det glada budskapet om Jesus.Läs Guds ord för det finns kraft i hans ord. Läs med öppet hjärta och ät dig mätt varje dag av den andliga maten som är serverad till dig och mig.Bordet är dukat för alla som hungrar och törstar efter rättfärdighet ty de skola bli mättade.Sök Guds rike av hela ditt hjärta så kommer Gud och svara dig.Känner du att du har vänt Gud ryggen så vill han föra dig tillbaka som det förlorade fåret.Du kanske känner att du inte kan komma inför Gud av olika anledningar för du skäms inför Gud det du gjort.Då är det bra början vännen för det har blivit uppenbarat för dig att det du gjort var fel. Men Jesus älskar dig och vill ta emot dig med öppna armar.Du kommer och finna vila i ditt hjärta så som jag gjorde.Jag skämdes inför Gud det jag gjort och hur jag levt.Men det finns förlåtelse hos Jesus så förkasta inte Guds kallelse. Han vill ha dig hem till sig, det är där vi hör hemma.Jag älskar er med Jesus kärlek....Kramar mirre.Hör gjärna av dig om du känner att du vill ha hjälp.

ANNONS
Av Marit Blomqvist - 25 februari 2007 22:08

Mitt hjärta upprördes ikväll när jag hörde om nyheterna på kanal 10. Att allt fler församlingar kompromissar och väger att ta emot det som inte är av Gud.Vi kopromissar i våra församlingar och ger utrymme för det som inte är av Gud. En del präster och pastorer välsignar homosexuella partnerskap som inte behagar Gud.Pastorer o präster borde känna till bibelns budskap och vad Gud säger om det. Vad är det som har hänt att ni lämnat sanningen?Varför smädar ni Gud på detta sätt. Varför drar ni Guds namn i smutsen.Gud skapade mannen och kvinnan vad det gäller äktenskap, inte man och man och inte kvinna och kvinna.Det står helt och klart i Guds ord.Jag vänder mig direkt till pastorer och präster som gör detta. Alla som läser Guds ord känner till Sodom och Gomorra. När änglarna var på besök hos Lot och männen utanför skulle in med tvång för att ligga med äglarna. Och vi vet också att Gud förstörde staden för den stank hade nått upp till Gud.Varför vänder ni ryggen till Guds ord?Varför gör ni detta för Guds ord säger ju att detta är synd?Varför vilselder ni människor att dessa ska tro att detta är välsignat av Gud? Nej detta är inte välsignat av Gud och kommer aldrig att bli det.Gud älskar syndaren men hatar synden.Det står även i Guds ord att inga drinkare och homosexuella ska se Guds rike. Raka besked från Gud, direkt tilltal från Gud.Ni som är präster och pastorer förstår ni inte att ni samlar Guds vrede över er.Ni gör uppror mot Gud med er smutsiga handling.Jesus säger själv: Den som förför en av det mina minsta vore det bättre att en kvarnsten hängdes runt halsen och sänktes i havet.Pastorer och präster, Gud har inte kallat er till detta.Han har kallat er till att tjäna Gud med Ande och sanning och hjälpa människor och föra dem till Jesus och frälsningen och till det eviga livet men istället för ni dem direkt till förtappelsen.Vänd er om och förför inte dom minsta.Sanningen kommer och segra.Gud vill att alla ska vända sig till honom och tjäna honom med den helige Ande.Låt dig inte komromissa för vi kan inte leva på världens sätt när vi till hör Gud.Vi är födda på nytt och har lämnat synden och allt det världen vill erbjuda ska vi hålla oss ifrån.Vi kan inte säga att vi till hör Jesus och samtidigt går vi och syndar och hänger oss för alla lockelser som finns i världen.Man kan inte tjäna Gud och det värdsliga tankesätt samtidigt.Gud är sanning, ren och helig och det finns inget smuts i honom.Jag vädjar till alla församlingar i Herren att komromissa inte utan lev helt och fullt för Gud och släpp inte in värdslig dynga i församlingar för då går församlingen under.Gud kan inte vara där och välsigna det.Gud vill ha rena hjärtan som ber i ande och sanning.Stå upp för Gud och avslöja det som är i mörkret.Var eniga i Anden och arbeta för det som är gott, sant och heligt. Gud välsigne er.Det som är i oss är starkare än den som är i världen.Bevara ditt hjärta rent, lev nära Jesus dagligen så kan ingen vilseleda dig.Stå fast på den grunden som du lärt dig att stå på och det är Jesus.Låt dina rötter växa djupt i honom och hämta näringen från honom.Ingen kan rycka dig från Guds hand, ingen, ingen.För vi står under Guds beskydd.Jag älskar er med Jesus kärlek...Kramar Mirre

Av Marit Blomqvist - 25 februari 2007 18:43

Herre din nåd är så storVad är då en människa att du tänker på henne.Du såg mig redan i moderslivet innan jag ens var född och innan jag en fanns till visste du om mig.Jag prisar och ärar dig himelska Fader för att det är du som regerar. Himelen är din tron och jorden din fotapall.Du sände din enfödde son som betalade priset för vår synd så att vi kan vara nära dig och ha en personlig relation med dig.Fader förbarma dig över oss, låt oss vara nära dig och bada i din kärlek.För oss närmare dig för varje dag. Herre jag ber att alla söker dig med ärligt hjärta för det är då du kommer och svara.Tack Fader för din godhet och allt gott du ger oss.Prisat vare ditt namn, ärat vare ditt namn. Amen

Av Marit Blomqvist - 23 februari 2007 11:16

Kunde inte svara dig på annat sätt än detta för du hade ingen sida jag kunde komma till.Om du menar Jesus bilden där han knackar på dörren..Nej han har ingen pistol i handen..hahahah.Jag kollade på bilden att det ser faktiskt så ut som han hade pistol i handen.hahahahah Om du kollar noga så ser du hans knutna hand när han knackar på dörren.Tack för din uppmutran och Gud välsigne dig vännen.Hör gjärna av dig igen...Kramar Mirre

Av Marit Blomqvist - 23 februari 2007 08:58

Jag älskar och läsa bibeln och som är rättesnöre i vårt liv tillsammans med Jesus.Tack o lov för Guds ord som är levande och kraftfullt som tränger in i varje själ och hjärta.I guds ord kan vi hämta tröst, uppmuntran och läsa om stora under som Jesus gjorde och som lärljungarna gjorde.Och vi kan läsa om Jesus korsfästelse som är det största av alla gärningar.Jesus led och dog för att vi skulle få rätt förhållande till Gud igen. På korset tog han våra synder på sig och där kan vi hämta förlåtelse för det onda vi gjort.På korset fullbodades något som blev räddningen för hela mänskligheten. Världen som var i syndens våld och i all ondska och all elände som fanns och finns.Gud sände sin enfödde son Jesus Kristus för att var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv.Gud sände Jesus för att dö för oss och bana vägen till Gud för att vi skulle få rätt förhålande till Gud igen och som Gud hade tänkt i början när han skapade människan.Gud skapade inte människan för att vi skulle lida men när synden kom i människans liv det var då all elände började.Det var inte så Gud hade tänkt från början. Han ville att vi skulle leva i hans härlighets glans och i hans stora kärlek. Livet hade kunnat vara helt annat om inte synden hade kommit in i människans liv och stängt av Guds gemenskap och närhet med oss.Men här kommer Jesus in som räddade oss från syndens våld och visade vägen till rätt relation med Gud igen.Jesus säger: Jag är vägen sanningen och livet.Och han säger även att: Ingen kommer till Fadern utom genom mig.Jesus kom till sina egna men de ville inte veta av honom står det också i Guds ord.Jesus blev hånad, bespottad, slagen, hans rygg var som ett fårat fält på våren.Mann satte en törne krona på hans huvud och de vassa taggarna fick hans panna att blöda.Han bar sitt kors själv till Golgata utanför staden medans folket skrek i sin hat till honom.Inga hårda ord kom från honom, han led i det tysta för din och min skull.Man spikade fast honom både på händer och fötter medan korset låg på marken. Sedan lyfte man upp korset, tänk er vilken smärta.Först hade Jesus blivit slagen, varje del av hans kropp skrek av smärta och sedan spikades han fast.Innan han gav upp andan sa han: Det är fullbordat.Denna smärtornas man gav livet för dig och mig.Jesus krossade Satans makt till intet.Jesus besegrade det onda och visade vägen till Gud igen genom sin död.Vi förtjänade inte detta men Gud älskade oss att han gav sin son Jesus till oss som skulle bana vägen till Gud igen.Han är värdig vår lovsång och pris.Han är värdig all tillbedjan.Jag ville berätta så här för du kanske inte har en bibel hemma eller inte känner till Jesus vem han är eller vad han gjort för oss.Alla som är Herrens tjänare kan intyga att jag har skrivit om det som står i Guds ord och varje ord jag skrivit är ande och sanning.Vänner...förkasta inte Jesus för detta gjorde han för mig och dig.Kramar Mirre

Av Marit Blomqvist - 22 februari 2007 16:52

Jag blir så fasinerad av Palus i bibeln, vilken Guds man han var och lika fasinerad blev jag hur Gud ledde honom till ena standen till den andra.Palus hade inget annat liv än följa Jesus, Jesus stog i centrum i hans liv.Palus hade gett allt till Jesus i sitt liv och tjänade Jesus i kraft och gärning.Palus mötte mycket motstånd blad dom religiösa judarna som även gnislade tänder mot Palus predikan om Jesus.Palus blev illa behandlad, han kastades i fängelser, blev piskad,även stenad men han överlevde. Han blev hånad och bespottad och misshandlad för sin tros skull på Jesus Kristus.När han blev stenad så trodde man att han var död men nej, han reste sig inför sina lärljungar som stod runt honom och gick tillbaka till staden och fortsatte predikaevangeliet.Palus omvändelse var enorm från att jaga och förfölja de troende med hängiven hat mot dem och han ville fängsla dem kvinnor som män och kasta dem i fängelse.Men Gud hade tänkt annat för honom så på Damaskus vägen förändrades Paulus fullständigt när han mötte Jesus på ett personligt och starkt sätt.Paulus förändardes från ett ögonblick från att förfölja de troende till att tjäna Gud på ett inensivt sätt.Paulus liv var ett liv med nära Jesus relation genom den Helige Anden.När han satt i fängelset så sjöng han lovsånger till Gud och var i bön.Änglar kom till hans räddning, lossade kjedjor och öppnade låsta fängelse dörrar.Så är det att vara i Guds ledning, ingenting kan hidra det goda budskapet om Jesus att bli predikat över hela världen.Ingenting kan hidra oss om vi är ledda av den Helige Ande.Ingenting kan stå emot oss eller resa sig mot oss vad det än är. Vi går rakt igenom alla hinder med den Helige Andens kraft.Ska vi leva i den helige Andens kraft och lednig så måste vi ta tid med Gud i bön och bibelläsning som ger oss näring till den inre människan. Vi måste ha en levande och nära relation med Gud. Vi måste bada i hans närhet och kärlek.Vi måste ha våra rötter rotade i Jesus så djupt att ingen kan dra loss oss därifrån om någon försöker.Lev nära Jesus, varje minut, varje timme, varje dag och ha blicken fäst på honom.Varje morgon då du vaknar eller så fort du slår upp ögonen så be att Jesus tar hand om din dag och det kommer han och göra. Gud välsigner er alla där ute...Kramar Mirre

Av Marit Blomqvist - 20 februari 2007 18:56

Höga Visan 2:14Du min duva i bergsklyftan,i klippväggens gömsle.Låt mig se ditt anikte, låt mig få höra din röst,ty din röst är så ljuv och ditt ansikte så vackert.Vilken underbar bibelvers.Det är så Gud ser på oss med kärlek till var och en.Han vill att du ska träda fram inför honom och att vi ska tala till honom. För han älskar att se på dig och mig och han vill höra din och min röst.Så lovsjung Herren till ära. Jubla inför honom, för han är värdig all ära och pris.Lyft upp dina händer och tillbe honom i Ande och sanning.Dansa och jubla med allt vad du har.Snart så stundar vår förlossnig när Jesus vi ser på himelens skyar.Halleluja prisat vare hans namn.

Presentation

Omröstning

Har du blivit tröstad eller fått nytt mod då du besökt min blogg?
 Ja
 Nej
 Har inte tänkt på det

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15
16
17
18
19 20
21
22 23
24
25
26 27
28
<<< Februari 2007 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Mirre sida som vittnar om Jesus med Blogkeen
Följ Mirre sida som vittnar om Jesus med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se