Alla inlägg under juni 2007

Av Marit Blomqvist - 29 juni 2007 10:15

                 Hej på er o Gud välsigne er.


Jag satt ute på trappan igen på morgonen som alla andra mornar och första tanken gick till Gud.

Jag kände Jesus närhet att han fanns där hos mig.

Igår kväll när jag läste bibeln i Lukas eveageliet som jag håller på att läsa igenom, uppenbarades något för mig.

Tänk att Jesus är den samma idag ,igår och i all evighet som han var när han gick på vår jord , som vi kan läsa i Guds ord.

Jesus har inte förändrats för det finns ingen förändring hos Gud.

Han är den samma idag och gör samma mäktiga under i våra liv precis som han gjorde i apostlagärnaingarnas tid.

Halleluja, han är den samma idag vår underbara frälsare.


Vi kan inte se Jesus med våra ögon som lärljugarna gjorde och folket som levde i Jesus tid.

Den Helige Anden uppenbarar Jesus för oss i vår ande , han är med oss och vi kan känna Jesus i vår närhet inom oss.

Vi kan höra honom tala till oss på olika sätt, ibland en stilla susning och vila i Gud, Ibland direkt tilltal precis som på Mose tid, och Gud talar genom sitt ord i bibeln.

Moses var en Guds man och som lyssnade på Gud och gjorde som Gud sa till honom. Moses var lydig och hade sin tillit till Gud och trodde på honom.

Moses räknade inte med sin egen styrka utan på Guds,Moses visste vem han tjänade och han räknade med Gud  i svårigheterna fullt ut utan tvivel.


Sedan har vi Abraham som också var en Guds man.

Han tjänade Gud i ur och skur trots att det han gjorde var varit konstigt i människors ögon, som att offra sin egen son Isak.

Jag kan se Abraham gå i väg med sonen till offerplatsen och förebreda den och lägga sin egen son på den.

Abraham höll inget för sig själv till och med sin älskade son var han beredd att offra.

Gud stoppade honom och Gud såg hans tro, lydighet och tillit.

Abraham visste att skulle han offra sin egen son så visste han också att Gud kunde ge honom Isak tillbaka.


Vad kan vi säga om detta om Abraham och Mose?


Ett är säkert att de var stora Guds män som litade på Gud i alla omständigheter. De trodde, alltså tro på Gud, de trodde på Gud.

De vandrade med Gud och Gud uppenbarade sig för dem.

Jag tänker på när Moses fick lagarna av Gud som han skrev på stentavlorna och hur hans ansikte såg ut när han hade varit tillsammans med Gud. Om det kan vi läsa i 2 Mos 34 : 29.

Han ansikte strålade när han kom ner till folket.


Halleluja, jag prisar och ärar min Gud att han är den samma idag som på Moses och Abrahams tid. Han har inte förändrats, han är lika mäktig och helig idag.

Våra ansikten kommer också och lysa så att världen ser att vi till hör Jesus ju mer vi är tillsammans med honom.

Halleluja. O min himmelska Fader vill inget annat än att vi ska lysa hans kärlek till människor.

Öppna era hjärtan för Gud och låt honom ta hand om er och den vägen går genom Jesus

Låt era hjärtan bada i hans härlighet, renhet och helighet.

Gå Gud till mötes han står med öppna armar och väntar dag ut och dag in att hans folk ska vända sig om från ondska. Han kallar dig vid namn.


"Kom mina barn till min frid. Förhärda inte era hjärtan, sök mig medan jag låter mig finnas. Jag känner dig för du är min skapelse, du är mina händers verk. Jag blåste min livs ande i dig. Jag har sett dig redan vid moderlivet innan ens dina dagar blev till Ja, innan ens du fanns till så visste jag om dig.

Kom säger Herren kom till min vila. Gå med mig så går jag med dig.

Säger Herren din Gud. Amen"


Om inte någon vet vad det sista var ,så var det ett profetiskt tilltal från Gud till dig. Den Helige Anden talar på detta sätt också, direkt tilltal till människor från Gud.

Jag älskar dig med Jesus kärlek. Jag sitter här som Jesus förlängda arm och berättar för världen att det finns hopp, räddning för var och en som vill ta emot den.

Det finns en frid i Gud som övergår allt annat.

Men det finns en sak som du måste göra själv, vända dig om till Gud och ge ditt liv till honom och den vägen går genom Jesus.

Låt inte Gud vänta på dig förgäves, hans hjärta gråter över människor som går raka vägen till fördärvet.

Han gråter för att ingen vill lyssna till honom, hans varningar.

Jag ber er i Jesus den mäktiga mästaren som jag tjänar..Lyssna och vänd er om till Gud där ni hör hemma. AmenANNONS
Av Marit Blomqvist - 27 juni 2007 10:45

Hej på er alla och Gud välsigne er i vårt avlånga land och gränserna utanför.


 2 Kor 2 :14-17 Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft.

Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, för det senare doft av död till död, för det förra en doft av liv till liv.

Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.


 2 Kor 3: 3-6. Det är uppenbart att ni är ett Kristus brev som är ombesörjt av oss och inte skrivet med bläck utan med den den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan talvlor av kött, på människohjärtan.

 Vers 4 En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud.

Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är av bokstavens, utan av Andes. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.


Ja, i mig själv är jag ingenting och jag förmår ingenting  i min egen kraft. Men jag predikar Guds ord och det kommer från Gud och genom den Helige Anden.

Ja, jag är beroende av Gud i mitt liv och vill leva nära honom så att jag kan sprida Guds väldoft till alla folk, till alla som vill höra och vända sig om till Gud.

Jag är ingenting i mig själv o jag går inte i min egen kraft utan i Guds kraft som verkar mäktigt i mig.

Det som ingenting är i människornas ögon väljer Gud till sina tjänare och dem som vandrar i ödmjukhet och inte litar på sin egen kraft utan litar på Guds kraft. Det är då Gud kan använda oss när vi erkänner vår egen svaghet och att vi i oss själva är begränsade.

Nej, ingen predikant eller som tjänar Gud kan ta åt sig äran själv ,utan det är Guds Ande som verkar i oss. Allt den förändring som sker i våra hjärtan och sinnen är Guds Andes förtjänst.

Ingen människa på jorden ska ta äran åt sig själv utan det är Gud som all äran ska ha.

Ju  mer jag växer i mitt Andliga liv, ju mer inser jag att jag är beroende av Gud. Ju mer närmare jag kommer Gud ju mer känner jag min litenhet och Guds mäktighet , helighet och renhet.


Bokstaven dödar men Anden ger liv.( Från handbok för livet)

Ingen utom Jesus har lytt lagen i sin helhet, och därför är vi alla dödsdömda. Lagen gör oss medvetna om synden men kan inte ge oss liv.

Evigt liv kommer från Guds Ande som ger nytt liv till alla som tror på Kristus.

Lagen om vad som är rätt hjälper oss att avslöja synd och visa hur vi ska leva så att vi behagar Gud, men förlåtesle finns bara i Jesus.


Ja, det är underbart att tjäna Gud och gå tillsamman med Jesus, han som är vägen sanningen och livet.

Den som tror att vara kristen är tråkigt, o nej, nej. Visst är det meningslöst att vara namn kristen men att vara helt överlåten till Gud börjar det verkliga äventyret.

Gud vill ha kristna som tillber honom i Ande och sanning, det är sådana tillbedjare Gud vill ha.

Det står i Guds ord om att vi får inget för vi ber illa och jag förstår vad Gud menar med det.

Är vi inte helt överlåtna till Jesus i våra hjärtan så blir bönen bara ett rabbel och en massa ord, men en överlåten människa till Jesus ber från Anden och hjärtat med sanning och uppriktighet, på en sådan bön svarar Gud.


Att vara en Guds tjänarinna och sprida hans väldoft är ett underbart liv.

Att vara som Kristi sändebud i denna världen kan vara tufft ibland men vi har en som går på vår sida är Jesus och han har besgrat allt det onda på korset på Golgata.

Ja i denna världen finns det inget liv men i Jesus är det liv och liv i övernog och som består.

Så varför tacka nej till Jesus utsträckta händer, och varför inte komma till den frid som bara Gud kan ge. En frid som övergår allt annat och som inte är av denna världen.

Amen


ANNONS
Av Marit Blomqvist - 23 juni 2007 10:28

      Gud välsigne er alla och glad fortsättnig på midsommar.


i Matt 25 :1 står det talas om de tio jungfruarna.


Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen.

Fem av dem var förståndiga o fem av dem var oförståndiga.

De oförståndiga tog med sig sina lampor men ingen olja med sig.

De förståndiga tog med sig olja i kärlen tillsammans med sina lampor.

Då nu brudgummen dröjde alla blev sömniga o ch somnade.

Vid midnatt hördes ett rop: Se brudgummen kommer!Gå ut och möt honom

.Då vaknade alla jungfruarna och gjorde ordning sina lampor.

De oförståndiga sa de till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slockanr. De förståndiga svarade: Den räcker kanse inte både för oss o er.

Gå istället till dem som säljer och köp, men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick in med honom in till bröllopet, och dörren stängdes.


Denna bibeltext talar om Jesus tillkommelse , är vi är beredda att gå honom till mötes, när han kommer en dag för att hämta oss till sig?

Många av Guds folk lever i ljumenhet idag man går till sina möten i församlingar eller inte alls.

Något har hänt på vägen så att man tappat gnistan och man orkar inte, man kan säga att oljan börjat sina i lamporna.


Vart har den Helige Anden tagit vägen i våra församlingar, och det profetiska budskapet till församlingar har tystnad.

Vad är det som sker i Guds församlingar, att människor lämnar församlings gemenskapen.

Vill vi att  Gud är närvarande i våra möten och att den helige Anden ska flöda så måste vi leva nära Gud och hålla oss brinnande och vara öppna och lydiga mot Gud.

Gud välsignar inte ohörsamhet eller olydnad mot honom.

Vi måste vara villiga att lyssna på Gud och vandra med honom i ur och i skur.

Det hänger på på oss om vi ska fortsätta att flöda i Guds Ande eller låter vi det dö ut. Låter vi Gud vara i centrum och söka hans vilja så kommer vi också att flöda i våra hjärtan.


Många ber om väckelse i vårt land men jag är övertygad om att väckelsen börjar med oss kristna först.

Många av Guds folk sover och Gud vill väcka sitt folk  idag och fylla oss med den helige Anden ännu mer om vi låter honom fylla oss.

Vi är beroende av Guds närhet och den Helige Anden om vi ska forstätta loppet och få segergrassen.

Detta att få mer av Jesus handlar om vår vilja att söka honom och få mer av Gud. Söker vi honom med ärligt hjärta så kommer vi också att få.

Jesus säger ju: Den som hungrar o törstar efter rättfärdighet kommer o bli mättade.


 Med vår egen kraft kan vi inte göra något men den som bor i oss är mäktig och göra under i människors liv och han ger oss hopp, tröst, uppmuntran och undervisning och ledning men är vi villiga att lyssna till Guds undervisning och hans ledning, för det kan innebära också att vi får lida för hans skull. Ja, vad spelar det för roll om vi får lida en kort stund här på jorden när vi får vara tillsammans med Gud i all evighet.

Välsignad är den som lider för Jesus skull och för vår tros skull och att vi tillhör Jesus. Ju mer vi får lida ju mer Guds härlighet uppenbaras för oss som tror och har vår förtröstan på Jesus.

Jag tänker på Petrus när han säger till Jesus. Till vem skulle vi gå, för du har det livets ord.


Var brinnade i Anden, var lyhörd för Gud. Gör som han säger dig att du ska göra.

Sök honom med uppriktigt och ärligt hjärta så kommer han att vara med dig och välsigna dig.

Kompromissa inte med synden.

Stå för sanningen och försvara den.

Var uppriktig mot andra människor, låt ingen lögn vara på din tunga.

Tala sanning i allt.

Tänk på Abraham och Moses som gick tillsammans med Gud och vilka mäktiga under som skedde. De trodde på Gud och allt han sa att det skulle göra så gjorde de precis som Gud sagt och de fick också uppleva Guds välsignelser.

Vakna Guds folk ur sömnen och börja ropa till Gud om mer av den Helige Anden så att vi består provet och att segergranssen blir vår.

Vi behöver inte gå ensamma, precis som Gud ledde Abraham och Moses så kommer Gud också att leda oss för han är den samma igår, idag och i evighet.

Gud förändras inte och det finns inget mörker i honom.

Han har kallat oss till sitt underbara ljus och ber vi honom att han uppenbarar mer av sig och hans härlighet i våra hjärtan så kommer han göra det.

Gud är vår himelska Fader och vill oss väl och vill ha hand om oss och föra oss hem dit vi hör hemma.

Vi är inte av denna världen utan vi till hör Guds rike. Vi är som främlingar här som väntar på vår förlossning.


Var nära Gud och vila i hans hand när du inte orkar själv så tar han vid.

Ge inte upp den goda kampen, det handlar om liv eller död.

Gud är med dig om vi låter honom vara det.


O Herre hjälp oss att få komma närmare dig och Herre fyll oss med din Helige Andens eld. Hjälp oss i våra svårigheter och tack Herre att du går före oss och leder oss på den rätta vägen.

Tack Jesus att du omsluter oss på alla våra sidor, bakom, framför och sidorna. Tack att vi är omslutna av dig och att vi är under ditt beskydd ända hem..Amen..


Jag älskar er med Jesus kärlek...

Av Marit Blomqvist - 22 juni 2007 07:37

                           Hej på er o Gud välsigne er.Glad midsommar på er alla föresten. Ja , det regnar ute fast det är midsommar, men regnet behövs för den torra naturen precis som vi behöver Guds ord varje dag och hans ledning. Guds ord som är levande och verkar till det han har sänt det till, uppmuntran, tröst,uthållighet och kärlek.

Jag är så glad att jag är frälst och upprättad av Jesus till det liv som Gud har tänkt från början.

Joh 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv.

Jesus dog för dig och mig och hela mänskligheten för att visa vägen till Gud.

Jesus kom till oss medan vi ännu var syndare, därför har vi inte förtjänat detta som Jesus gjorde för oss utan detta är enbart nåd från Gud.

Gud har sträckt ut sina armar till oss genom Jesus död på korset för att vi ska kunna komma nära Gud.

Kanske en del tror att det räcker med att tro på Gud men det gör det inte vänner, utan vägen till Gud går genom Jesus.

Gud är helig, ren, rättfärdig och vi kan inte komma nära honom utan Jesus i vårt hjärta , alltså har vi tagit emot frälsningen som Gud erbjuder.

Att ha Jesus i vårt hjärta innebär att vi har tackat ja till frälsningen och gett våra liv till Jesus.

Många kan inte förstå detta med frälsningen eller Jesus på grund av en slöja som är täckt över ofrälstas  sinne och hjärta , den slöjan är synden.

Tack o lov så finns det frälsning och förlåtelse för våra synder och slöjan tas bort men vi måste gå till honom som förlåter och renar oss från all synd och orättfärdighet det är Jesus.

Det finns inga andra genvägar för att komma till Gud.

Det räcker inte med goda gärningar eller vad det nu än är, utan det enda  vägen till Gud är Jesus.

Det finns hopp och en framtid men inte den världen ger, utan det Jesus ger oss.

Ger du ditt liv till Jesus så öppnas en helt annan och en ny  värld för dig en värld som består i all evighet.

En människa är helt förlorad utan Gud i sitt liv. Vi är inte skapade att leva ensamma, utan vi är skapade till att ha gemenskap med Gud och leva tillsammans med honom och med varandra.

Det var någon som sa att det går att leva utan Gud men det går inte dö utan Gud.

Jag säger, att det går inte leva utan Gud ens, för vi är beroende av hans gemenskap, närhet och kärlek´och om hans omsorg om oss var och en.

Jesus är vägen, sanningen o livet.Gud välsigne er alla o ha en fin midsommar...Kramar Mirre

Av Marit Blomqvist - 11 juni 2007 08:56

Hej på er alla där ute.


Jesus är den samma igår, idag och i evighet.

Jag vill tacka er alla som besöker min sida och jag hoppas att det är en till vällsignelse och till uppmuntran.

Det har aldrig varit så många besökare och läst budskapet om Jesus som i helgen. All ära till Jesus..Halleluja

Ja, vi är Jesus förlängda arm för att berätta om det glada budskapet till alla som vill höra och vända sig till Jesus.

Gud välsigne er alla...Kramar Mirre


Av Marit Blomqvist - 2 juni 2007 11:51

Finns Gud: kunde man läsa i Ny teknik 02 juni.


Man kan läsa följande i Ny teknik. Finns Gud?

Den inbitna ateisten och biologen Richard Dawkins går hårt angrepp mot religionen i alla dess former i sin nya bok " The God Delusion".


Man kan läsa vidare: Är det den ständiga korruptionen i tredje världen, med fattigdom och svält som resultat, som fått många att vända sig till religionen-då vanligt vis islam? Men hur kan de då acceptera att Gud, om han är så allsmäktig som det sägs, kan tillåta så mycket svält, orättvisor, sjukdomar och lidande på på jorden? Varför gör han inte något åt saken.


Vidare står det: Många är också de som på olika sätt försökt att filosofiskt sätt bevisa, eller motbevisa, Gud existens. Inte minst den store Thommas av Aquino.

Dawkins anser emellertid att fråga om Guds existens borde kunna prövas vetenskapligt, precis som vilken teori som helst.O Min Gud förbarma dig över människor som inte känner dig och som sätter sig över din helighet och rättfärdighet. Ja, mitt hjärta gråter när jag läser sådant här där man förnekar Guds existens.

Har man glömt bort att Gud skapade människan till sin avbild och att vi skulle leva i harmoni och kärlek med Gud men då när synden som in i bilden kom också döden in som brev på posten och all ondska som finns.


Har man glömt att det finns en ond makt som gör allt för att förblinda människans ögon som är Guds skapelse.

Man skyller på Gud att det är hans fel att det finns sjukdomar, svält och allt elände som finns i världen.'

Att det finns så mycket elände i världen är satans verk och människans ohörsamhet vad Gud säger.

Synden har sin lön, det man sår får man skörda.

Sår människan ont och följer syndens och ondskans gärningar så får man också uppleva  ont och död och som är syndens lön och det kommer vi inte undan med. Och det vet vi om utan att ens läsa Guds ord för Gud har lagt det i våra hjärtan där vi kan skilja på rätt och fel, eller gott och ont.

Sår vi det som är gott så får vi också skörda gott där ur och får välsignelser av Gud.

Människa valde sin väg att gå från Gud, kan det bli annat än elände då?

Kan det föra med sig annat än ondska när man följer ondskans gud som regerar i denna världen.Vem är människan som förnekar Guds existens, naturen och allt som är skapat på jorden är av Gud.

Allt som är skapat av Gud i naturen står som ett vittne utan ord att Gud finns och börjar vi söka skaparen så kommer han också att uppenbara sig för oss.

Att människan söker sig till religioner är väl inte så underligt för man har en Guds längtan inom sig medveten eller omedveten.

Gud har lagt det i våra hjärtan så människorna är en andlig varelse som behöver Gud för att kunna leva i frid och rättfärdighet.

Har man tänkt på att det är skillnad på vår Himmelska Fader och olika religioner.

Gud sände sin son Jesus till oss medan vi ännu var syndare men i andra religioner söker man sig till Gud och vill prestera något i sina liv för att behaga Gud.

Ja, det är skillnaden att Gud steg ner till oss medan vi ännu var syndare men andra religioner söker man själv och vill göra goda gärningar eller vad det nu än är.


Ska vi finna Gud så går vägen till Gud genom Jesus som dog för oss på korset, han dog för hela mänskligheten för att föra oss till Gud där vi hör hemma.

Vi kan inte få svar om Guds existens genom konstiga filosofiska medel eller med vetenskap. Vi lär endast lära känna Gud genom att ta steget och tacka ja till frälsningen.

Det är Gud som uppenbarar sin gestallt sin rättfärdighet och helighet genom den Helige Anden.

Den människa som söker svar på ,om Gud finns genom vetenskap kommer aldrig att få sitt svar hur han eller hon bär sig åt.


Man kan också läsa i NyTeknik hur man gjort en undersökning om bönens makt. GUD HÖR INTE BÖN

Hur kan man hålla på att jäcka med Gud och testa honom så här.

Tror man att Gud svarar på bön för den sjuka testen genom att människan använder sig för vetenskapen och jämföra bönens makt.

Vem tror människan Gud är? när man gör så här, det är det samma som att spotta Gud i ansiktet.

Finns det ingen respekt för Gud längre?

Låt Gud vara Gud i ditt liv men istället gör du dig själv till Gud mot Gud.

Vem är du människa som sätter dig emot Gud som är mäktigare än du?Det jag har skrivit här om texten så är det den antikrist  som kommer och som finns redan som Guds ord talar om och varnar för, därför är det viktigt att vi lever nära Jesus.

Vet du inte om att Jesus är i ditt hjärta så består du inte provet står det i Guds ord.Guds folk vakna! Var inte som de jungfrurna som sakande olja i sina lampor.

Det kommer o komma en tid av förföljelse som inte kan liknas vid något annat, men frukta inte säger Herren. Vi vet att detta skall komma  och det måste komma och då vet ni också att Jag kommer snart.

Jag ger er styrka och kraft så var vid gott mod .Jag har besegrat världen och den ondska som råder.

Allt är mig underlaggt. säger Herren så var vid gott mod. Jag är med er intill tidens ände. Amen


Gud välsigne er....

Av Marit Blomqvist - 1 juni 2007 09:42


Den ädla diamanten som rymmer din hand.

Du kan hålla i den med båda dina händer. Den gnistrar och lyser upp dina händer och den bildar olika mönster och färger  i din handflata som regnbågen.

Du vänder och vrider på den så ser du att den är precis lika på alla sidor och den är rund som en boll och det finns ingen slut på den, hur du än vänder på den.Diamanten är ren och det finns inga revor  i den värdefulla stenen utan den strålar av äkthet, helighet, kärlek, glädje, helande både för kropp och själ,

upprättelse, mening med livet, kännedom om dig själv vem du är i Guds ögon, evigt liv och evig gemenskap med Gud.Vår himmelska Fader håller sina ut sträckta händer med den värdefulla diamanten mot dig och det är en skatt som han vill ge dig och som är vår sigill när Jesus kommer tillbaka. Vill du ta emot den?

Hela vårt liv innefattar och har sin helhet i denna värdefulla sten.

Det är Guds rike som innefattar allt i denna skatt som Gud vill ge oss.

Guds rike är inom oss och börjar här och nu och den vägen till Gud går genom Jesus.

Ta emot diamanten, ta det till ditt hjärta och göm den väl för den är så värdefull och ger dig evigt liv.Matt 6 :19-20 Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl.

20 Samla er skatter i himmelen, där varken rost eller mal förstör  och där inga tjuvar  bryter sig in och stjäl.

21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.


Den skatt som Gud vill ge dig är mycket mer än det som finns i världen.

Allt det som finns i världen är förgängligt och kommer inte och bestå.

Men det Gud vill ge oss är av evighetsvärde och det är den diamanten som håller, det är frälsningen, syndernas förlåtelse, upprättelse och ett evigt gemenskap och relation med Gud som börjar här och nu.Jes 1:18 Kom låt oss gå tillrätta med varandra, säger Herren. Om era synder är än är blodröda, skall de bli snövita, om de är som scarlakan, skall de bli vita som ull..

19 Om ni är villiga att höra, skall ni få äta av landets goda.

Gud väntar på dem som ännu inte gett sitt liv till Jesus. Är du villig att höra det Gud säger till dig idag eller förkastar du honom och den skatt han vill ge dig.Jes 1:16 Tvätta er och gör er rena. Tag bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont.

17 Lär er göra det som är gott, sök det rätta.Hur ska vi tvätta oss rena?Jesus dog för oss alla och hans blod renar oss från all synd och orättfärdighet.

Joh 3 :16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv.

17 Inte sände Gud sin Son till världen för att dömma världen utan världen skulle bli frälst genom honom.


Gud älskar dig och mig med gränslös kärlek att han gav sin Son Jesus för att dö i vårt ställe. Gud sände Jesus då vi ännu var syndare och han kom till oss för att rädda oss och berätta om det glada budskapet att det finns en Gud som älskar oss och att vi är Guds skapelse. Halleluja

Gud är vår starkhet och vår lovsång. AmenDet var lite tankar jag hade idag och vilket jag hoppas att du förstår och kan ta in i ditt hjärta.

Diamanten som Gud vill ge dig är frälsningen och allt vad det innebär att vara ett Guds barn i helhet.

Gud vill ge dig och mig allt, skulle då inte vi ge allt till honom.

Ta emot skatten och förvalta det väl i ditt hjärtats innersta.

Strömmar av levande vatten kommer att flyta i ditt innersta genom den Helige Anden som är vår hjälpare som Gud sände för att vi skulle undfå kraft i alla situationer.Gud välsigne dig vännen...Presentation

Omröstning

Har du blivit tröstad eller fått nytt mod då du besökt min blogg?
 Ja
 Nej
 Har inte tänkt på det

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2007 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Mirre sida som vittnar om Jesus med Blogkeen
Följ Mirre sida som vittnar om Jesus med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se