Alla inlägg under oktober 2007

Av Marit Blomqvist - 25 oktober 2007 12:39

                  Hej på er alla och Gud välsigne er.


Ord 8: 8 Rättfärdiga är alla min muns ord, i dem finns inget falskt eller förvänt.

v 9 De är alla sanna för den förståndige och rätta för dem som har funnit kunskap.

v 10 Ta emot min förmaning hellre än silver och kunskap hellre än utvald guld.

v11 Ty visheten är bättre än pärlor, inga skatter kan jämföras med den.

V 13 Att frukta Herren  är att hata det onda.

Högfärd, högmod, ett ont leverne och falsk mun det hatar jag.


Jag levde också i världen innan jag blev frälst men Gud öppnade mina ögon när jag tog emot Jesus i mitt liv.

Synden som jag hade förblinde mina ögon så jag kunde inte känna Guds kärlek eller närvaro och det kan inte du heller göra förran du ger ditt liv till Jesus.

Det är då du upplever Guds godhet men du kommer också uppleva Guds renhet och rättfärdighet.

Jag har också blivit slagen av den onde som ville förstöra mitt liv.

Han slaktar, förgör och dödar.

Nej jag är inte Hitler eller i någon sekt eller från Knytby och jag är inte galen.

Gud älskar syndaren men hatar synden.

Visst är Gud god men han ser hårt på synden det kommer vi aldig ifrån, han ser inte mellan fingrarna.


Många människor hatar sanningen som står i Guds ord och gör uppror mot den. Så har det varit sedan synden kom in genom Adam och Eva.

Jag ser och har förstått att det jag ser är med Guds ögon all den ondska som härjar.

Jag har inte dömt någon som man sa till mig. Nej, det är inte jag som dömmer utan Guds ord dömmer men det är min skyldighet att tala om det Gud säger.

Vad jag ser att det är ingen lek längre vad det gäller ondskan i världen och det kommer stå klart för alla vem man tjänar.

 Man hånar och bespottar det man inte känner till.

 Man spottar  Jesus rakt i ansiktet när man spottar på dem som tjänar honom.

Jesus säger: Det ni gör mot det mina minsta , det gör ni mot mig.

Så det är bara mig ni hoppar på utan det är Gud själv.Jesus älskar dig och vill inget hellre än att du kommer till honom och då kommer även dina ögon att öppnas.

Du kommer och ser med Guds ögon och genom Den Helige Ande som kommer och uppenbara saker och ting för dig.

Jesus ger liv och liv i överflöd. Han ger dig frid i ditt hjärta så kom och försona dig med Gud.


Jesus kommer tillbaka en dag och då kommer ni minnas mina ord och förmaningar att vända bort från det onda.

Detta liv vi lever här och nu är inte slut utan det fortsätter i evighet, men inte i denna världen utan den kommande som Gud har i berett för alla dem som tror på hans Sons namn Jesus Kristus. Guds lamm som borttager världens synd.

Gud välsigne er alla....


ANNONS
Av Marit Blomqvist - 23 oktober 2007 15:37

                         Hej på er och Gud välsigne er alla.Idag skriver jag om ett änme som är hett på tapeten.

Att bevara äktenskapet mellan man och kvinna är väl en självklarhet men inte för alla.

Gud har instiftat äketenskapet mellan kvinna och man och inte mellan man och man eller kvinna och kvinna.

När man ingår äktenskap så går man i förbund med Gud och Gud välsignar äktenskapet.

Äktenskapet är instifad av Gud och det är heligt, rent och fint.

Varje människa vet om detta i sitt hjärta vad som är rätt och fel men man bryr sig inte lyssna till det som är rätt utan man forsätter och gör det onda.


Tyvärr måste jag säga att det finns många präster och pasorer som välsignar äktenskap mellan man och man och mellan kvinna och kvinna, fast de vet bättre kan Guds ord och känner till vad Gud säger om det.

Jesus säger ju och varnar att om vi förför en av det hans minsta vore det bättre att man hängde en kvarnsten om halsen och sänktes i havet.

Varför lär ni fel när ni vet vad Guds ord säger?

Vet ni inte att Gud kommer att gå tillrätta med er och ställa er till försvars.

Varför välsignar ni det som är ont i Guds ögon?

Varför förför ni människor direkt till fördärvet och välsingar ondskan?


Detta gör mig så ont att Guds tjänare har fallit och tjänar satan istället och går rakt mot Gud och gör uppror mot honom som är sanningen.

Hur länge orkar Gud se på detta och låta er hållas och förföra hans barn till förtappelsen, till en evig skilsmässa från Gud.

Man straffas inte för det man inte vet utan för det man känner till och är ansvarig för. De som har kunskap om Guds skrivna ord och lagar kommer att dömmas efter dem.


Det finns inga äktenskap som Gud välsignar som utövar homosexualitet och Gud kommer aldrig heller att göra det.

Det är avskyvärda handlingar i Guds ögon.


 3 Mos 18: 22 kan man läsa.

Du skall inte ligga men en man som man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.

v 23. Du skall inte ligga med något djur, så att du genom det blir oren.

Inte heller skall en kvinna ställa sig framför djur för att para sig med det.

Det är naturvidrigt.


v 24 Ni skall inte orena er med något av detta., ty med allt sådant har de hednafolk orenat sig med som jag driver bort för er.


v 30 Håll därför fast vid det jag har befallt er att iakta, så att ni inte följer något av de avskyvärda seder som man har följt före er och så orenar er genom dem. Jag är Herren , er Gud.


Det som Gud har gjort rätt, rent och heligt det trampar man på och håller på med fördävliga ting och avskyvärda ting som inte ens skulle vara i våra tankar överhuvudtaget.

Vi är Guds avblider. Hur kan man göra dessa bedrövliga ting inför Gud och även uppmutra andra till att fortsätta.

Världen stinker av ondska och som nått upp till Gud. Det kommer och hända som med Sodom och Gomorra om vi inte gör bättring och vänder oss från synden.


Detta omoral som härjar i Sverige strider mot Guds lagar som finns skrivna både i Guds ord och i våra hjärtan.

Guds lagar är till för att hjälpa oss att se synd i våra liv och göra bättring och vända oss om från det onda.


Till sist. Den som välsignar homosexualitet går emot Gud

Gud kommer aldrig att välsigna homosexualitet, varken nu eller senare.

Homosexualitet är är av ondskans avkomma, det kommer inte från Gud.

Gud är helig, ren och rättfärdig.

Rom 12 :1

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och helgat offer som behagr Gud- er andliga Gudstjänst. Och anpassa inte er efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.
ANNONS
Av Marit Blomqvist - 11 oktober 2007 17:36

                    


                                 Hej på er och Gud välsigne er
Ikväll tar jag upp ett ämne som säkert kommer att beröra många på olika sätt.

Jag läste ikväll i Jeremia 5:3 och upptäckte att det som hände då händer  även idag.


 Gud hade kallat Jeremia som profet i unga år.

Han var verksam som profet under de sista av Judas kungar.

Jeremia tillrättavisade många kategorier av människor för deras synder.

Jeremia fick se många av sina profetior besannas under sin livstid. Det mest anmärkningsvärda är Jerusalems öde.

Stadens förstörelse liksom domen mot de om givande nationerna var alltsammans en konsekvens av människors ovilja att lyda Gud.

All synd som inte blir bekänd inför Gud leder till dom och bestraffning.

Gud vill att hela världen ska förstå att han inte accepterar synd men också att att han vill att alla folk och stammar ska komma till honom i lydnad.


Jeremia 2:19 Din egen ondska kommer att straffa dig. Du kommer att få se hur fruktansvärt det är att göra uppror mot Herren, härskarornas Gud.

Jeremia försökte gång på gång att tala folket till rätta men ingen brydde sig att lyssna.

Det var inte lätt att vara en profet som Jeremia på den tiden då ingen ville veta av Gud utan de hade avfallit från den levande Guden till sina egna avgudar som deras händer hade gjort själva och tillbad dem istället för Herren Gud.


Jag kan känna stor sorg i Guds hjärta att se att de hade övergivit honom och vänt honom ryggen.

Gud ville så väl och ville rädda dem från detta ogudaktighet och han ville även sätta ledare efter hans hjärta för att de skulle bli undervisade och leda till rätt kurs igen.

Ingen brydde sig att lyssna på Jeremia som var Guds sändbud.

 En del kanske lyssnade men ändå tillbad de sina avgudar i smyg, de hade inte gett sitt hela hjärta till Gud.


Gud kan inte acceptera något annat än sanningen.

När vi ber, sjunger,talar eller tjänar honom på annat sätt, finns det inget som mer effektivt stänger dörren till Gud är lögn.

Gud ser rakt igenom oss och vägrar att lyssna på oss när vi inte är ärliga i våra hjärtan.

För att vara i Guds närhet krävs fullständig uppriktighet.


Syndens konsekvenser kan bli katastrofala om den får tillräckligt starkt fäste i våra liv.

En lögn leder till en annan och hat föder hat.

Jeremia påminde gång på gång att man måste ta itu med den.

Man kan bli så hårdhjärtat av syndens konsekvenser att Guds ord inte når fram längre till hjärtan.

Man blir hård i sitt inre och man har inget samvete länge utan gör det som är ont och i den ondskan finns det ingen gräns.


Du kanske tänker att vi har väl inga avgudar idag som det fanns då. Ja det är just det vi har.

Där ditt hjärta är just nu är din avgud om du inte har den hos Jesus.

Samma sätt som på Jeremias tid förmanar Gud oss att komma tillbaka till honom och vägen till Gud går genom Jesus som dog för våra synder en gång för alla.

På samma sätt vittnar vi och ropar till människor att i Jesus finns han är vägen sanningen och livet. Det finns ingen annanstans eller inget annat kan ge oss frälsning och syndernas förlåtelse än Jesus.


Syndens lön är döden, vi kommer inte undan den även om vi  lotsas att den inte finns.

Så vänd om till Gud som har gett dig en frälsningens gåva ,Jesus, som tar bort all din synd och du blir vit som snö och född på nytt.

Så sant som Herren lever talar jag sanning i allt detta. Ja, jag förmanar och varnar vad som händer när vi inte bryr oss om Gud.

Vår egen synd blir en katastrof i våra liv om vi inte gör bättring och börjar lyssna till Gud och hans budskap.


Ibland känner jag mig som Jeremia, en hopplöshet att ingen vill lyssna på vad Gud säger men han gick vidare och så kommer jag också göra.

Gud ger mig kraft att trösta, välsigna, mana och varna.

Jag kommer att ropa med hög hals att världen är ond och synden härjar och värre ska det bli.

Det finns två folkslag på jorden. De som tillhör satan och de som tillhör Gud.

Den du tjänar den tillhör du och får även tillbringa evigheten med.

Vem är din Herre idag?


Jag har hör ibland att någon säger att jag dömmer , nej jag dömmer inte utan det är Guds ord som dömmer men det är min skyldighet att berätta vad min Himmelska Fader säger.

Skulle jag inte bry mig om er så skulle jag inte sitta här och förmana och berätta att det finns en underbart liv med Jesus som inte går att förklaras i ord utan det måste upplevas.

Nu är det så att jag bryr mig om människosjälar och berättar att Jesus är vägen, sanning och livet.  Kom och prova själva så kommer ni inse att allt det jag sagt är sant och värdefullt.

Lyssna vad anden säger...Gud välsigne er...Jesus älskar dig och vill möta med dig.
Av Marit Blomqvist - 9 oktober 2007 17:08

                   Hej på er alla och Gud välsigne er.


Jag är så glad att så många har tagit emot Jesus i sina liv sedan de besökt min sida. Jag är så glad att ni funnit Jesus i era liv som många andra gjort före er och fler kommer det och bli.

Jag tar inte äran åt mig själv, utan det är min himmelska Fader som all ära skall ha.

Gud har ställt mig här för att vittna om honom som som försonade världens synder med sig själv och han heter Jesus.


Jag är så tacksam till Gud att jag får tjäna honom så här på internett och kanske har du det som jag hade innan jag blev frälst att du inte såg eller ser något hopp någonstans som skulle kunna ge dig frid i ditt hjärta.

Då vill jag tala om för dig det finns en som ser dig och är nära dig och som vill hjälpa dig i den situationen du är just nu.

Det är inte hopplöst, för det finns bara en som kan förvandla ditt liv till glädje och frid i ditt hjärta.


Jag vet att många går på läkemedel i vår värld idag för att orka leva och existera överhuvudtaget.

Jag vet själv vad det handlar om att äta kemiska medel för att klara av dagen och som kanske ger en liten stund ro i våra själar, men det är inget bestående utan det fortsätter som en ond cirkel.

Men du behöver inte ha det så, för det finns en underbar Gud som vill inget hellre än att du kommer till honom och börjar ropa till honom.

Det gjorde jag och jag fann min älskade Jesus och han satte mig fri.

Jag har ingen ångst längre, jag behöver inga piller för att sova, jag har ingen oro i min själ för Jesus fyllde allt med sig själv i mitt inre då jag blev frälst.

Nu finns det frid, glädje och jag kan fönimma Guds härlighet och hans närhet som är underbar.


Det är inte kört min vän men du har bara inte hittat vägen ännu den vägen som för dig till liv och sanning.

Jesus säger att: Jag är vägen sanningen och livet.

Det är därför så många sitter på internett för att vittna om Jesus att han är mänsklighetens svar på allt elände som finns i världen.

Vi har funnit det som är meningen med livet som så många ropar efter därför berättar vi att det finns ett liv, frid, det finns en kärlek, det finns en jubel som fyller våra hjärtan och det finns bara hos Jesus Guds son som dog för din och min skull.


Jag kan tänka mig att just nu när du läser detta känner och tänker att  det är omöjligt för Gud att hjälpa mig i denna stund som är så svår.

 Då säger jag till dig att inget är omöjligt för Gud att förändra, inget är omöjlig för honom att förvandla en situation vad det än må vara.

Var ärlig mot Gud och sök honom och tala med honom prcis som du känner i ditt hjärta, behöver du gråta så gråt inför Gud. Han kommer och vara hos dig fast du kanske inte känner det just nu men när det gått ett tag så kommer du märka att Gud ledde dig ur det jobbiga som du inte klarade av själv och att han var hos dig den stunden. HallelujaEller du som tänker: Vad är detta för fabler eller sagor jag berättar?

Nej vännen, detta är inga sagor jag berättar utan det är verklighet.

Öppna ditt hjärta också till Gud så kommer han att visa dig sin kärlek och du lär känna honom hur underbar han är.

Du har kanske blivit hård i ditt hjärta och bitter på någon eller något svårt du varit med om när du var barn eller besviken över huvudtaget på människor runt om kring dig som gjort dig illa.

Jag vet att det finns en som kan läka dina inre sår som du fått genom livet.

Jesus läkte mina sår som jag fått genom livets gång så det finns helande, läkande balsam i Jesus.


Det var tankar som den Heliga Anden lagt på mitt hjärta och jag vet att detta är en hälsning från Gud till många där ute som inte vet varken ut eller in.

Säg  ditt Ja till Jesus för endast han kan ge dig och mig verklig frid, liv och glädje.

Guds ord står det. Bli stilla och besinna att jag är Gud.

Ja endast han är Gud...Amen


                             

                             Av Marit Blomqvist - 6 oktober 2007 09:03

                        Godmorgon hela världen


Mina älskade vänner och alla som jag inte känner, jag ber i mitt hjärta att Gud är med er och välsignar er med all himelens välsignelser.

Mitt hjärta brinner, och jag vill dela med mig av det som berör mitt hjärta och är ett nödrop till mänskligheten.

Om ni visste vad ni går miste om om ni inte vänder era hjärtan till Jesus och vår himmelska Fader som skapat allt som är på jorden och i himlen.

Under Noas tid när han byggde arken för att han skulle bli räddad av Gud innan synda floden kom.

Noa började inte bygga arken av sig själv utan han började bygga arken för att Gud varnade honom vad som skulle komma.

(Vi kan läsa om detta 2 mos.)

Noa var rättfärdig man och han räknades till rättfärdig man för att han trodde på Gud och han var honom lydig.


Arken byggdes under 120 år och under denna tid gav Gud människorna tid på sig för att vända om från allt ont de gjorde i Guds ögon.

men ingen lyssnade utan de hade blivit hårda i sina hjärtan och fortsatte att göra allt som var ont i Herrens ögon.

Tänk att Gud hade tålamod att vänta i 120 år att hans folk som han hade skapat skulle vända sig om, nej, ingen brydde sig om vad Gud sa utom Noa.

 Till sist blev det att Gud förstörde jorden för ondskan var så svår, utom Noa och hans familj räddades. Synda floden var ett faktum på grund av människans ondska, därför att de inte ville vända om till Gud.


Det samma händer idag, precis som på Noas tid. Gud har sänt Jesus till vår räddning, han tog alla synder på sig för att vi skulle få leva.

Synderna är oss förlåtna så Gud bara väntar på att vi ska försona oss med honom genom Jesus.

Vänd om från allt ont och försona dig med Gud.

Frälsningen är en gåva från Gud till alla som vänder sig om ska få frid med honom och ett underbart liv tillsammans med Jesus.

Vänner om ni bara visste hur god Gud är. Han älskar dig och därför gav han Jesus till oss för att vi skulle ha chansen att bli räddade och inte bara räddade utan få ett evigt liv här och nu.

Men det är upp till var och en att ta steget och vända sig om till Jesus för det handlar om vilje beslut att säga Ja eller Nej till hans underbara nåd mot oss, som på Noas tid.


Vänner stanna upp en liten stund  just där du är och lyssna noga.

För nu kommer ditt livs avgörande, vem du vill tillhöra.


 Gal 5 :19  Talas det om gärningar som följer dem som inte tror på Jesus och är ofrälsta med andra ord världens barn och all ondska som härjar.

Gärningarna är uppenbara: Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendeskap, kiv, , avund, verdesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,illvilja, fylleri, utsvävningar, och annat sådant.


Visst låter det bekant.

Jag hade också allt detta innan jag blev frälst och gjorde valet att lämna allt detta onda och vända mig till Jesus som kunde rädda mig från allt detta.


Nu ska jag berätta vad som händer när vi tar emot Jesus i våra liv.


Gal 5:22

Andens frukt: Kärlek, glädje, frid, tålamod,vänlighet, godhet, trohet, mildhet, och självbehärkning.


Vad sägs om detta, visst är det precis tvärt om vad världen ger och vad Gud ger.

Detta kommer och hända med dig när du tar emot Jesus och framför allt får du frid med Gud och det innebär att du får en frid i ditt inre som du aldrig upplevt tidigare.

Jag minns när jag blev frälst så frågade jag en vän om ska det vara så här i mitt hjärta.

Jag hade ingen oro längre i mitt hjärta, det var lungt och skönt som aldrig förr.

Den vännen svarade mig, Ja, det är så.


Jag valde att föja Jesus.Vilket val gör du just nu.

Som på Noas tid väntade Gud att människorna skulle vända sig till honom.

Samma händer idag att Jesus kommer  tillbaka en dag och Gud väntar att så många som möjligt ska bli frälsta och räddade innan han sänder Jesus åter för att hämta hem de sina.

Din stund är viktig just nu. Just nu avgör du vem du vill följa?

Det finns inga andra alternativ.


Jesus älskar dig och jag ber att detta öppnar ditt hjärta att du kan se vilken härlighet du är kallad till i Jesus.

Gud välsigne er alla...Kramar MirreAv Marit Blomqvist - 5 oktober 2007 18:36

                       Hej på er alla och Gud välsigne er


Nu var det ett tag sedan jag skrev något så det börjar o brinna i mina fingrar igen. 

Jag går på bibelskola som de flesta vet, men nästa vecka får jag min dator i gång i lägenheten där jag bor.

Känns gott att berätta om Jesus underbara gärningar och hur han kan förvandla människors liv om man låter honom göra det.

Jag har hamnat i en underbar bibelskola en öppen och varm atmosfär där den Helige Anden är starkt närvarande.


Underbart att sitta vid Jesus fötter och bara äta andlig mat.

Min tacksamhet stiger upp till min Gud som har gett mig ett underbart liv och alla himelens välsignelser som jag har  i Jesus.

Jag har blivit förvandlad både i mitt tanke sätt och mitt andliga liv har blivit starkare.

Ja, Gud är god och han kommer dem till mötes som söker honom med ärligt hjärta.

Vi har en Gud som hör bön och som vill ha gemenskap med oss var och en frågan är bara om du vill ha gemenskap med honom.

Vill du tacka ja eller nej till hans erbjudande om frälsning som räddar oss?

Han älskar dig och han ger allt till dig, man kan säga så här, att om du lämnar allt skräp som du har i ditt liv, alltså synden till Jesus och ber honom om förlåtelse så ger han av sitt goda till dig.

Du kommer och upptäcka vem Jesus är ju mer du umgås med honom.

Du kommer och lära känna en levande Gud som är mäktig och helt underbar.


Jag mådde väldigt dåligt i nov 06 innan jag blev frälst men vet ni vänner jag har inte mått dåligt sedan dess för Gud har fyllt det tomma utrymmet med sig själv genon den Helige Ande och mitt liv är helt upprättad och jag är helad från många själsliga sår.

Halleluja.


 Jesus säger. Jag är vägen sanningen och livet.

Det finns ingen annan sanning i livet mer än Jesus och det finns ingen annan som kan hela mer än han.

Jesus helade mig fullständigt från sår som ingen annan hade kunnat läka inte ens antidepresiva eller lugnande medel hade kunnat hjälpa mig inga psykologer i världen.

Men det finns en stor läkare, han heter Jesus och han skall all äran ha.

För Gud är allt möjligt. Halleluja


Jag är så lycklig idag och jag har frid med Gud och det kan du också få om du bjuder in Jesus in i ditt hjärta.

Dina synder är förlåtna så försona dig med Gud.

Priset är redan betalt då Jesus dog på korset för vår synd , Gud bara väntar på dig om du ska tacka ja till  hans inbjudan och komma.

Jesus väntar på dig med öppna armar och bara vill sluta dig i sin famn.

Där kan du gråta ut allt det jobbiga som har varit och där hos Jesus finner du tröst och ett underbart liv tillsammans med honom.

Jag fann det, ja jag fann min älskade Jesus och han räcker även till för dig.

Guds hjärta är så stort att alla får plats där.Men det finns en sak du måste göra. Du måste ta steget själv och vända dig om till Gud. Det är viljan det handlar om inte i känslorna.

Vill du göra avgörandet just nu och säga ja till Jesus och låta honom flytta in i ditt hjärta så be efter mig.


Tack Jesus att jag får komma till dig.

Tack Jesus att du dog för mina synder för att ge mig liv.

Förlåt mig alla mina synder och allt ont jag gjort Jesus.

Tack att du tar hand om mig från och med nu.

Tack Jesus att jag nu är frälst och till hör dig...Amen

Nu är du frälst...Grattis
Presentation

Omröstning

Har du blivit tröstad eller fått nytt mod då du besökt min blogg?
 Ja
 Nej
 Har inte tänkt på det

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2007 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Mirre sida som vittnar om Jesus med Blogkeen
Följ Mirre sida som vittnar om Jesus med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se