Alla inlägg under april 2009

Av Marit Blomqvist - 30 april 2009 12:45

                     


Ursprungliga livet Ps 139:13-16


Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivana i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.


 Många människor går idag och frågar om sin identitet som ” Vem är jag, Varför är jag här? Är det detta som är livet och vad är livets mening? Jag vet att de flesta känner igen dessa tankar om livets mening och många gånger känner man en tomhet som man försöker fylla på ett eller annat sätt. Många försöker att uppfylla sin tomhet med droger eller att man jobbar mycket för att slippa tänka och grubbla. En del ger sig på att slå den första bästa som man möter då man irriterat sig på någon eller dennes beteende kanske i berusat tillstånd. Man famlar runt i ett mörker och man upplever sig instängd och ensam och man försöker fylla denna otäcka känsla med vad man har till hands.


Härom dagen läste jag en artikel om en man där rubriken ljöd: ”Jag fann livet på dansgolvet.  Jag kände medlidande med mannen. Han kanske känner glädje nu men den glädjen kommer inte och bestå i längden. Skulle han stuka foten vore inte dansen någon glädje längre för varje steg han skulle ta var en ren pina av smärta.

Åldern sätter också sina spår då man kanske inte orkar ta ett steg.Vad har man att falla tillbaka till då?  Man har sökt kanske hela sitt liv att hitta det så kallade ”Livet”


Någon sa till mig en gång. Livet?  Är det bara att arbeta och sova?  Ganska enkelt för mig och svara för jag har ju funnit det jag sökt i hela mitt liv. Personen i fråga visste att jag var kristen och svaret jag gav honom var.

För dig är det de men inte för mig. Han visste vad jag syftade på, att jag hade Jesus i mitt liv och han fyller upp alla mina behov, andliga som lekamliga. Jag behöver inte känna den andliga hunger för Gud har fyllt mitt inre med sig själv. Gud bor i mitt hjärta genom den Helige Ande.


Jesus säger i bergspredikan - De som hungra och törstar efter rättfärdighet skola bli mättade.

Att finna livet och sin identitet är som att stå stadigt på marken och veta vem man är och var man kommer ifrån.  Det finner du bara då du kommer till Gud. Det finns inget annat som kan fylla ditt tomrum som Gud och du behöver inte leta längre utan Gud fyller ditt inre med frid.

Gud har sett dig redan innan du föddes och han visste att du skulle komma och du var väntad av honom .

Han såg dig innan dina ben syntes, visste han om dig.

Du är ingen slump som bara liksom råkade komma och födas utan Gud hade planerat dig i hans skapelse och han har en uppgift för dig.

Gud älskar dig och ingen annan kan fylla ditt inre behov av frid, harmoni och kärlek som Jesus.


När du låter Jesus flytta in i ditt hjärta så kommer du upptäcka att ditt liv blir förändrad.

Så låt Gud fylla ditt hjärta och sluta upp med och försöka fylla det med allt annat skräp för du kommer inte hitta det du söker förrän du vänder om till Jesus.

Jag har också fyllt mig med en massa annat innan jag fann Jesus, det var honom jag sökt hela mitt vuxna liv.

Så samman fattningsvis kan man komma fram till att vår identitet är och började hos Gud och slutar hos Gud då vi ska lämna in, alltså dö och åter få komma hem till Gud där vi hör hemma.


Läs bibelversen i början som jag skrev och tänk på vad du läser och be att den Helige Ande uppenbarar det för dig så att du ser med ditt inre öga, ditt andliga öga.

Gud välsigne er alla. Kram Mirre

ANNONS
Av Marit Blomqvist - 29 april 2009 12:43
Ords 29:18 Skriven av Assar i  Falsterbo. Assar en kär vän till mig och som betyder mycket för mig.  Kära syster Lena - Ruth.<även till andra för kännedom> 


Det Du skrev om att tänka stort var inte bra - det var MYCKET BRA.

Bra så bra att jag märkte att jag fick hålla mej i stolen.

"Ja säger Herren - Du är så dyrbar - värdefull - älskad o högt aktad i mina ögon - Du är av Den Högste utvald att förkunna och föravidare mitt rådsslut när Du går fram i en ödmjuk o förkrossad Ande och ingenting lägger till eller drar ifrån mitt Ord.

Jag har prövat Dej och funnit att Du är äkta och förtroende värd."

Woww - vilken nåd.  


Gudsriket bor i dem som ödmjukt tar emot Jesu fullbordade verk på Golgata och håller fast vid detta.

Det är dessa som har Jesus som Herre i sina liv.

 Det är BARA DESSA som är ETT med honom och varandra.


Satan däremot har sina tjänare som styrs av mörkret, lögn och uppblandat ljus.

Han regerar genom människors kött och hans rike kallas för VÄRLDEN .

Han kallas även för denna tidsålders Gud och världens furste och hur han kan förblinda det ser vi- 


Läste ett uttalande från biskoparna i Sverige ang, homovigslar - det är mycket allvarligt - "Inte många av Er må uppträda såsom lärare - vet att Ni skall få en desto strängare dom"

Det kan bara inte fortsätta så här - då får Gud nödgas beSodom och Gomorra om ursäkt - tror att på synd följer dom.


Märker hur Satan har i sinnet att infiltrera församlingen med olika läror och sluga argument som skall få oss att tro att vi kan tjäna Gud utåt men samtidigt behålla vår egen drivkraft och våra egentliga och dolda motiv i vårt innersta.   

1 Joh. Beskrivs de falska profeterna - är det inte vad som sker i dag med all omstrukturering - ekumenik – ledarskap? Fösamlingsbyggen och tal om "naturliga gåvor" som faktiskt måste dö om Gud skall kunna använda oss.   

Upplever i mitt inre som om Guds Helige Ande bedrövad står utanför kyrkdörrarna - men blir helt enkelt inte insläppt. Genant.

Tycker att det är inte många som vågar göra obekväma yttranden av rädsla för  etablissemanget -   tala klarspråk - man får inte stöta sig med den och med den.


Vi borde ha mer respekt för Guds helighet och Hans Ord. Tänker i bland på den  "förlorade sonen" - han hade sådan respekt för Gud att han  inte vågade  uttala Guds namn Jahve - han sa "Jag har syndat mot himmelen"Ordet "andlig krigföring" står inte i Gudsordet men tror att de flesta vet vad jag menar.

   

 De farligaste soldaterna är infiltratörerna som är med - men i fel ande, ärende och motiv - någon typ av hycklare kan man beskriva det som hycklaren. Hycklaren uppträder bakom en mask eller ett täckelse. Han ger ett sken utåt att han är gudfruktig men i hans hjärta finns helt andra motiv nämligen att med valkiga armbågar själv komma fram för att få ära och berömmelse av människor.Man försöker att i så måtto efterlikna fariséerna - ges det en allmosa bör det komma till allas kännedom på ett snyggt och utstuderat sätt.Herren har visat oss att det är precis samma sak som sker i Sveriges s k kristenhet.Det som ser ut att vara en plan för att vinna människor förGud egentligen är ett köttsligt beteende att själv komma fram och bli ärade - inte av Gud men av människor –  Se Joh.5:44 - "Hur ska Ni kunna tro" säger Jesus.

Har tänkt en del hur sårbara vi är när det gäller ära - inflytande - positioner - titlar - pengar - makt och hur viktigt det är att komma ihåg vad Paulus säger i 1 Kor. 6:12 - "ingenting får ta maktenöver mej"

Tänker på när folk talar om och beder när det gäller "väckelse" - vem väntar på vem? - Väntar vi på Gud eller väntar Gud på oss??

Det är allvarliga saker som jag här berör och jag tar det till mej själv i första hand.

Det är allvarligt att vara en kristen - dock - ännu allvarligare att inte vara det.


 När förra seklet var ungt arbetade en Gudsman < vi var verkliga vänner> I en kristen rörelse i detta land - han blev över 90 år och var av skotsk adelssläkt - vi tyckte även att han var av den andliga adeln.

Han blev kommenderad till ett möte av sina chefer.   

Det var Nathan Söderblom < ärkebiskop och professor i teologi i Uppsala - ledamot av Sv. akademin - nobels fredspristare etc.> som samlade de kristna kyrkorna till ett ekumeniskt möte i Stockholm 1925 - vår vän adelsmannen stegade frimodigt fram och frambar sitt budskap .

Han var lite bävande men fick luft under vingarna när en broder på första bänken  hjälpte honom med sina "Halleluja" talade om hur eld kan förenas med eld"  - men inte eld med vatten" - sådant torpederar de tjusigaste sammandragningar . 


Natan Söderblom hade räknat med att "öppna fönstret till den stora världen och släppa in frisk luft". Vår vän adelsmannen lät döpa sig enl. bibelns dop sig och gjorde sig och blev fortsättningsvis allmänt omöjlig för rörelsen när det gällde att följa Ordet.

Till slut beslöts det att han skulle skickas på till en nedläggningshotad kår på landets östra sida. Han bad enträget om att människor i staden skulle få syndanöd - Gud hörde bönerna och många blev frälsta och fick sina liv förvandlade.  

Man kom från Stridsropet på inspektion och fann att väckelsens eld brann för fullt - de nyfrälsta berättade min vän, var ivriga att få vittna om sin frälsning.


Sändebudet från Stridsropet sa till adelsmannen "Här är ju full väckelse och Ni har inget sagt till oss" "Nej jag har inte gjort det för jag tyckte att Jesus kunde få hela äran" sa vår vän.


Han åkte hem till föräldrahemmet i Eskilstuna sedan han fått "silkessnöret" ”avsked” av högste chefen - han berättade att han satte sig ned för att skriva en bok om hur han hade blivit behandlad men när hans mor kom in till honom och såg vad som var på färde sa hon vist och förståndigt "Det där tycker jag att Du kan kasta i papperskorgen" Han lyssnade till sin mor och gjorde så. –   


Adelsmannen blev till stor välsignelse för hela vårt land i olika samfund - gudabenådad och gudabegåvad var han.Studerade framförallt det profetiska i Daniel boken och Uppenbarelseboken.

Han hade ingen bitterhet och sa när han var över 90 år "

Jag älskar FA i dag mer än förr"Tänk när vi kan ha förtroende för Gud så pass att när vi blivit förfördelade så har vi den förtröstan till Gud och Hans Ord att vi kan förlita oss på Rom. 12:19 - 21 "Ta inte rätten i egna händer osv."


 Går bara till mej själv, det behövs Guds nåd "att samla glödande kol" iblandLyckas man men inte alltid men tycker om att upp muntra medmänniskor med denna väg.

En del har frågat mej om den fungerar och hur jag kan veta det. Brukar säga att jag sett flera flintskalliga.

Det är så stort att få nåd att kunna "Besegra det onda med det goda"  Tänker på Simson och Josef i GT. Simson bad i slutskedetDom. 16:28  Simson ropade till Herren "Herre Herre TÄNK PÅ MEJ" och styrk mej endast denna gång så att jag får ta hämnd för ett av mina båda ögon.

Så vitt jag känner till hade Josef inga planer på  hämnd varken på Potifar eller hans hustru.

De tre orden "TÄNK PÅ MEJ" säger även Josef i fängelset och den botfärdige rövaren"Stundom längtar jag till det himmelska hemmet - ska tacka Jesus för vad Han gjorde för mej och adelsmannen för det föredöme han varit för mej.

Har jag uttryckt mej kryptiskt eller Du vill veta mer så slå mej en signal.  Tel. 040 - 47 19 59 Mobil 0705 - 47 19 59Shalom Gurli o Assar Bengtsson Falsterbo.

ANNONS
Av Marit Blomqvist - 22 april 2009 14:33

Man kan läsa i Dagen att:Sveriges största EFK- församling håller på att ompröva medlemskapsbegreppet. Nu öppnar Saron i Göteborg för även homosexuella som lever i partnerskap kan bli medlemmar.Man talar om en ny församlingsordning, man har arbetat fram nya stadgar om en ny församlingsordning.

 Man menar att många i våra församlingar har ruggat på ”att leva som sambo är ok nu för tiden. Och skilja sig och gifta om sig är ok. Och nu öppnar man för homosexuella par som praktiserar homosexualitet.  Dessa tre ting har inte Guds välsignelse utan det är människo läror. Vi kan läsa om skilsmässa i GT och varför det gavs till människan genom Mose men det var inte Guds tanke från början vad det gäller äktenskap. Utan äktenskapet är heligt och rent mellan man och kvinna och ingenting annat och äktenskapet är instiftat av Gud. Den som Gud har sammanfogat må ingen människa dela.

 Saronför samlingen menar att man står för man och kvinna äktenskap men ändå tillåter man homoförhållande i församlingen vilket Gud säger i sitt ord att det är synd. Snacka om att sila mygg och svälja kameler.Vore det inte bättre att undervisa om Guds ord vad Gud säger om homosexualitet än att ta bort sanningar som Gud sagt. Jag skulle inte vilja vara i den pastorns kläder som undervisar fel och tar bort det som Gud har sagt i sitt ord. Han undervisar inte bara fel  utan han gör uppror mot Gud själv genom att undervisa lögn i stället för sanning.


Joakim Hagerius får frågan: Anser ni att utlevd homosexualitet är synd?


På den frågan svarar han- Vi har inte vigsel gudstjänst för samkönade par i församlingen. Vi har inte vi en välsignelseakt för samkönade par..I det har vi angett en riktning. Sen blir det så utpekande och ofta förenklade om man börjar peka ut där och där är det synd. Alla vi människor är influerade av synd och alla olika symtom på det, säger Joakim Hagerius.

Jesus tog all synd på sig då han spikades på korset, vi har kanske symtom från gamle Adam men vi kan råda över synden och säga Nej.

Hur ser ni på bibel orden om homosexualiteter, till exempel Paulus som uttrycker sig mycket negativt?


Joakim Hagerius svarar att vi säger att äktenskapet är norm, men vi ställer det inte som krav på medlemskapet.


Kan du se framtiden att det blir välsignelseakt för samkönade par i Saron?

         Hagerius svarar – Där jag står nu, och där församlingsledningen står nu, där har vi svårt att se att det är nästa steg. Samtidig måste man vara ödmjuk, vi har förändrat oss på en mängd punkter historiskt. Hade frikyrkan sett ut som det gjorde för 50 år sedan hade få velat vara med där. Så vi är ju glada att vi ändrar oss i olika frågor, som till exempel i synen på skilsmässa och på barn födda utanför äktenskapet. Men en välsignelseakt har jag svårt att se. Jag har svårt att säga något.


Jag känner en stor sorg i mitt hjärta att en församling beter sig på detta vis. Man silar mygg och sväljer kameler.Läser man inte Bibeln eller har man inte bibeln som rättesnöre längre då man börjar ta bort och lägga till som det behagar. Bibelns skrift gäller än Gamla testamentet som det nya.

Har man inte läst att homosexuella, drinkare och horor som lever så ska inte få se Guds rike. Jag minns inte riktigt var det står i bibeln men att det står där. Man kan uppleva det som hårda ord men det är Guds ord jag citerar.Vem är du människa som lär fel det vore bättre för dig att en kvarnsten hängdes runt din hals och sänktes i havet. Tack Gud att det finns församlingar som lever som Kristi kropp i helighet och helgelse.Vi ska tala om för våra bröder när någon lever i synd för att hjälpa denne att göra bättring .

Läs Matt 18:15-17 Om en broder har begått synd)Detta handlar inte om att peka ut någon som lever i synd utan detta handlar om att tala med personen i att fråga och komma till denne i kärlek och omtanke för att han ska komma till insikt om synden i sitt liv. Vi som känner Gud och Guds ord ska informera och berätta för dem som inte vet något om Gud vad Guds ord säger och inte bara jamsa med världens sätt att leva. Den kristnas liv skiljer sig från världens sätt att leva. Vi lever i världen men inte av världen.


 Jag satt och tänkte att hur kan våra pastorer och kristna lärare lära ut som en gång i tiden lärt sig grunden om vem Jesus är och nu har övergått till att predika  lögn ogudaktighet till människor och lära ut sådant som Gud säger att det är synd. Och därmed för många till förtappelsen och det är på grund av dina ord som sagts som inte överensstämmer med Guds ord och hans vilja. 

Den läran som församlingen Saron lär ut kommer inte från Gud utan det är en annan lära som jag inte känner igen enligt Guds ord.

     
Av Marit Blomqvist - 15 april 2009 11:35

                                                  

                                

                                        Vårstädning 

Jag var på väg till stan igår för att uträtta ärenden. Väl inne på förorten såg jag hur människor var i full gång med sina trädgårdar och man hade gjort i ordning sina trädgårdsmöbler och man hade satt blommor i en kruka som stod bredvid två solstolar. Trottoarerna hade kommunen sopat av och allt var så fint. Allt var pusta och fejat för att vänta in våren.

                                &

Mina tankar gick till Jesu ankomst. Jesus har sagt i sitt ord att han kommer tillbaka för att hämta hem oss, hands folk.  Är vi lika noga med vårt inre som vårt yttre människa? Har vi gjort oss beredda för att vänta in Jesus och ta emot honom? Har vi varit i bön och frågat Gud om allt står väl med dig och mig.

Har vi putsat vår ande, själ och kropp till rättfärdiga gärningar med egen kraft men vi måste ha klart för oss att det räcker inte till, utan vi behöver den Helige Ande till hjälp.  Putsa vårt inre liv räcker inte med att vi gör det själva och vi tror oss leva ett rätt liv och tänka att jag är ju snäll, betalar skatt och ger en peng då jag går och handlar i en samlingsbössa så jag har det bra som jag har det.

Det liv blir till något religiöst, utsidan är väl putsad men ens inre är ett bygge som passar till att rivas ner och man bör börja om på nytt igen för att bygga upp för att inte förruttnas helt och hållet.

                                                  &

Tit 3:4 -6

Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den Helige Ande,  som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare.

                                             &Vi byter ut ett liv i synd mot ett som står under Guds Heliga Andens ledning. All vår synd tvättas av, inte bara vissa synder. Vi får evigt liv med alla des förmåner. Vi får leva i ett flöde av helig Ande som ständigt förnyar vårt inre. Inget av detta sker på grund av att vi på något sätt skulle förtjäna det- allt är en gåva genom Guds godhet.

Alla tre personerna i gudomen är delaktiga i räddningen. När sonen har friköpt oss sänder Fadern sin Helige Ande att tvätta bort vår synd och dagligen förnya oss.

                                 &

Visst är detta bättre än gå runt i sin egen kraft när vi har en så mäktig Gud att han kan hjälpa oss med det. Vi ska lägga bort allt religöst ifrån våra liv för det kommer vi inte nära Gud med. Vi bör göra oss i ordning för Jesu ankomst som vi gör oss beredda på att möta våren med städning osv.Vi bör alla ställa frågan till oss själva. Hur har jag det med Gud?  Är allt väl? Om inte så gå inför Gud i bön och tala med honom från uppriktigt hjärta då lyssnar han på dig.  Amen.      
Av Marit Blomqvist - 7 april 2009 13:00


GLAD PÅSK/GUDS FRID

DETTA GJORDE JAG FÖR ER  VAD GÖR NI FÖR MIG

Den korsfeste

Av Marit Blomqvist - 1 april 2009 11:20


En gammal vän till mig Assar som har betytt mycket för mig under tiden då jag var nyfrälst. Han har följt mig hela vägen till idag och sett mig utvecklas. 

Han är en underbar vän i Herren , full av uppmuntran och sprider hopp omkring med Guds ord. Så tveka inte att höra av er till Assar. Han är en underbar vän...Gud välsigne er alla...Mirre


1.FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER.De som vill bli ärade av människor kan inte tro därför att de söker äran ifrån människor och inte från Gud. Joh.5:44  är en intressant vers som handlar om den dåtida religiösa eliten ”Hur skall Ni kunna tro Ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den ende sanne Guden?” Det var Jesus som sa de orden. Normen    för skratt och att uttrycka glädje inför andra är snarare ett barns  än en religiös person. Har Ni tänkt på att glädje är en av Andens frukter? Jesus var illustrativ och ställde ett barn framför sina lärjungar och sade att om Ni inte blir som barn kan Ni inte komma in i himmelen. Det naturliga och spontana hos barn är, lätt till både skratt och gråt. Ibland tänker jag på oss kristna som kånkar omkring som överlastade packåsnor trots att Jesus sagt ”Kom till mig alla Ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka Er vila. Ta på Er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, SÅ SKALL Ni finna vila för Er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt”.


Legenden säger att Jesus som var snickare till yrket – var skicklig när det gällde att tillverka ok. Fil.4:6 ”Gör Er inga bekymmer” – behöver bara gå till mig själv - när ett bekymmer är avklarat hittar vi strax nästa – vi är små fabrikörer och man tänker på Gnosjöandan och alla duktiga fabrikörer som tillverkar bra saker. Vi måste ha förtroende och känna förtröstan för vår himmelske Far – Skaparen – Jesus lämnade oss inte faderlösa. I början av förra seklet tillverkades i USA någon miljon T-fordar – en av dem hade fått motorstopp och blivit stående vid vägkanten. En mötande trafikant stannade och kom snabbt till undsättning och avhjälpte felet. Den förundrade strandsatte bilisten frågade sin hjälpare ”Hur kunde Du veta var felet satt?” Han svarade ”Jag heter Ford och det är jag som är konstruktören”. – Vi som Guds barn borde påminna varandra om att det finns hjälp att få – ävensom att förmedla tröst och uppmuntran – det finns så många sårade – sargade gul- och blåslagna människor som behöver den läkande salvan. Jesus – som är vårt fullkomliga föredöme – han brydde sig även om den  lilla människan med de minsta förutsättningarna. Jesus brydde sig om de förkastade. På Jesu tid fanns det en rar broder som för mej är något av ett föredöme  - full av tro och Helig Ande – han hette Josef – var levit från Cypern – men bar mest smeknamnet Barnabas – kanske de inte hörs och syns så mycket men -  de behövs och har en viktig funktion. Barnabas betyder eg. tröstens son – vi behöver fler Barnabassar.

Ibland tänker jag mig Tro som ”ro” bakom ett T - Jesus hänger där på korset med utsträckta armar – pekande på både himmel och förtappelse – ordet vägvisare kommer till mig. Den botfärdige rövaren bad om en tanke och fick ett helt paradis. Vi bör påminna varandra om hur viktigt det är att tänka positivt – att inte ta ut några nederlag eller katastrofer  i förskott. Författaren till Hebr.brevet skriver så trosstärkande i 7:22 ”i så måtto är också det förbund bättre som har Jesus som löftesman” i 8:6 ”Men nu har denne fått ett så mycket förnämligare ämbete, som Han är medlare för ett bättre förbund, vars ordning vilar på bättre löften” i 10:23 ”Ty den som givit oss löftet Han är trofast” Man kan tydligen bestämma sig för om man vill tro eller inte – tänker på när Jesus kom till sin fädernestad Matt 13:58 ”Och Han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte VILLE tro”. Vill så gärna uppmuntra dem som menar sig ha för liten tro – har varit föremål för förbön så många gånger – burit på sitt lidande i så många år – känt tvivel och resignation. Min avsikt är att ingjuta tro i Era hjärtan – inte i första hand i Era huvuden. Jak.5:11 ”Ni har hört om Jobs UTHÅLLIGHET och Ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är RIK på MEDLIDANDE och BARMHÄRTIGHET.” Det står så fint om Abraham Rom.4:20 ”Han tvivlade inte på Guds löfte i otro utan blev fastmer starkare i sin tro; ty han ärade Gud.”


2.Guds måttstock och världens måttstock  sammanfaller INTE.

Vad jag vill ha sagt är att världens väg till upphöjelse går via självhävdelse.

Guds väg till upphöjelse går via ödmjukhet. Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd. I denna sena midnattstimma vi lever är det ett par skriftställen som kommer till mej om hur viktigt det är med väktare på muren. Det måste finnas gränser även när det gäller att anpassa sig till världen, jämväl religioner och villoläror.. Jak. 4:4 ”Den som vill vara vän till världen blir fiende till Gud” 1 Petr. 2:9 ”Ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk”. ”Älsken icke världen ej heller det som är i världen” – vi är gäster och främlingar här på jorden som kanske borde betänka att livet inte går i repris – gårdagen kommer inte igen – det är NUET som gäller – i dag är den välbehagliga tiden – frälsningens dag.


 För något tiotal år sedan beställde jag ”biljetter till himlatåget” En gudabenådad evangelist som hette Valter Ericsson sjöng en sång  på 40 -50-talet – ”Jag har biljett till himmelen” – ”mitt pass är klart och stämplat med Hans röda blod ” Dessa biljetter – några tusen st. är i stort sett utdelade  - det blir fler.  Många har kommit till tro – folk som aldrig går i någon kyrka kan om de har tillgång till internet  - (kan lånas gratis ½ tim. på varje bibliotek). -  anonymt gå in och bli både frälsta o andedöpta. Två av ”nätsystrarnas” namn nämns i början – detta är ett sätt att göra Jesus känd så att många blir räddade – när man sedan frågar vilken församling skall de skall gå in i brukar vi svara ”i en varm biblisk församling”. Människor som behöver förbön , hör av er till systrarna på deras mail adresser.  marit_kratz@hotmail.com och Aneht.florin@comhem.se

För Gud finns inga avstånd. Har vi inte varit tillräckligt uttömmande i vår information eller har Du något att  tillägga så dra Dej inte för att ringa och fråga  - man kan ha missat något som Ni skulle vilja veta. Vi sänder i kraft av ork ut liknande minipredikningar och drivkraften är kärleken till Jesus. Att få vara med och göra Jesus känd i en tid av andlig torka  ävensom likgiltighet för de andliga tingen. Ps. 110:3 ”Villigt kommer Ditt folk”.


Trösterika ord: ”Ty Herrens ögon sveper över hela jorden, för att Han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom”. ”Ett ögonblick varar Hans vrede men hela livet Hans nåd”. ”Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad”. ”När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta – då gladde Din tröst min själ.

Rom. 1:17 , 3:20 – 26 , 4:18 – 21 , 5:1 – 17 , Rom. 8 ”Hela” , 10:1 – 3, 12:9 – 21 , 14:: 17 –19

Hebr. 1:1 – 3 , 4:12 – 13 , 6:10 , 10:35 ,  11:1 , 12: 2 3, 1 Petr. 1: 3 – 12 , 3: 13 – 17 , 4:12 –18

1 Joh. 2: 12 – 17 , 3: 18 – 24 ,  4: 4 – 6, Jes. 12:3 , 49:16 , 53 :4 – 5 , 54:10, 57:15 – 16 , 58:11

Jer. 9: 23 – 24 , 17: 7 – 8, Sefanja 3:17, Daniel 12:3.


 SHALOM Gurli o Assar Bengtsson 040-471959, 0705471959 kl.10 – 10 alla dagar.


Uppskattar Ni inte våra utskick - v.v meddela oss så stoppar vi fortsatta uppvaktningar.

Presentation

Omröstning

Har du blivit tröstad eller fått nytt mod då du besökt min blogg?
 Ja
 Nej
 Har inte tänkt på det

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 30
<<< April 2009 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Mirre sida som vittnar om Jesus med Blogkeen
Följ Mirre sida som vittnar om Jesus med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se