Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Marit Blomqvist - 27 maj 2009 16:26


 Låt er inte luras av det som inte kommer från Gud  


Sveriges första biskop som lever i partnerskap och vill samarbeta med andra kyrkor. Hur kan man tala om Jesus och undervisa människor lögn och det som inte står i Guds ord.

Vårt leverne avslöjar om vi tillhör Gud eller inte.Att vara lärare i Guds ord och lära fel är allvarligt. Gud välsignar inte synden.

Det står skrivet i Guds ord att varken drinkare, horor eller homosexuella ska få Guds rike. Man plockar bort sanningar från Bibeln, vänder och vrider för att det ska passa var och en.

Visst är Gud kärlek men han har också krav på oss hur vi lever. 

Att leva i synd och säga sig vara kristen, det är att dra Jesus i smutsen.


Ännu finns det tid att omvända sig och leva nära Gud och i hans välsignelser.

Jag har skrivit ner från handbok för livet som är en bibel fast med enklare språk som alla kan förstå. 


2 Pet 2 Men det fanns också profeter som spred falska budskap bland Israels folk, precis som det ska finnas människor som sprider falsk undervisning bland er.De ska smyga in lögner om Gud som förstör er tro. Ja, de ska till och med förneka Herren Jesus, han som har köp dem fria från deras slaveri under synden. Men genom detta ska de själva gå evigt förlorade.


V2 Många kommer att följa dem och delta i deras vilda och omoraliska liv, och för deras skull kommer Jesus sanna väg att få dåligt rykte.


V3 I sitt begär efter makt och pengar ska de lura er med påhittade historier. Men Gud har för länge sedan lovat att straffa dem, och de är på väg att gå evigt förlorade.


V 9 Gud har alltså makt att rädda dem som lyder honom, när de möter olika svårigheter. Men han har också makt att straffa dem som är olydiga mot honom, ända fram till domens dag då ska han döma dem för evigt.


V 10 Han straffar särskild dem som drivs av sina smutsiga sexuella begär och vägrar att låta Gud styra deras liv, precis som de människor med falskt budskap som jag just talade om. Dessa människor är kaxiga och självsäkra. De drar sig inte för att håna andevärldens makter, trots att Guds änglar som är mycket starkare och mäktigare än oss människor, inte vågar komma till Gud med några anklagelser mot andevärldens makter.


V17 De sprider falsk undervisning är som uttorkade brunnar, och som dimmoln som jagas av stormvinden. De lovar den törstige vatten, men de har inget att ge. Därför väntar helvetets mörker på dem.


V18 De talar vackert, men deras löften är tomma. Genom att locka med ett vilt och omoraliskt liv, där människor får följa sina onda begär, lurar de till sig nya troende som just har lämnat ett liv i synden.


V 19 De lovar människor frihet, men är själva slavar under synden som gör att de går evigt förlorade. En människa är slav under det som behärskar henne.


V20 Om de som flytt från denna världens omoral genom att lära känna Herren Jesus Kristus vår Räddare, än en gång blir infångade och slavar under synden, då är deras situation värre än förut.


V21 Ja, de hade varit bättre för dem att aldrig få reda på rätta sättet att leva, än att först lära känna Guds vilja och sedan vända ryggen åt allt som han har befallt dem.


V22 Det har gått med dem, precis som det står i det gamla ordspråket.” Hunden vänder åter till sina spyor, och ett tvättat svin vältrar sig i smutsen igen. 


Vi måste börja skilja på det som kommer från Gud och världen annars har vi inte en chans att stå fasta.

Vi måste stå fasta på Guds ord och lära oss vad Gudord säger annars är vi ett lätt byte för satans lögner .


Låt er inte luras!! Låt Guds ande vara brinnande i våra hjärtan,och  allt som finns i mörkret kommer att avslöjas.

Stå på Guds ord för det finns ingen annan evangelium än Jesus Kristus.

Guds ord, bibeln gäller idag och ingen har rätt till att ta bort från det eller lägga till något.

 Läs Guds ord som det står, tro som det står och gör som det står.

Fyll er med Guds ord och hans Ande så får inget annat plats i våra hjärtan. Pröva allt som sägs genom att se vad Gud säger i ordet, och stämmer det så tar emot det men annars så kasta det långt från oss .

Var rädda om er och Gud välsigne er.

ANNONS
Av Marit Blomqvist - 23 maj 2009 14:02

 Sådden i vår vårkruka och sådden i Guds natur. 

Nu på våren är växtligheten som finast i naturen. Allt är fräscht och nytt att se på. Våra ögon far från diken till diken om man kan se en glimt av tussilagon för då vet man att våren är här. Naturen byter uniform från den vita kalla luften till den grönskade och varma.

Många har redan förberett våren med att så inomhus i små krukor även jag men jag vet inte om det är den vanliga sådden som man brukar göra för jag har faktiskt sått lupiner i många regnbågens färger.


Faktum är att många ser lupiner som ogräs på grund av att man ser dem överallt vildvuxet tillstånd. Jag tycker mig se att alla andra har lupiner i sin närhet men inte jag.

Jag vet att några ler på munnen när jag säger att jag sått lupiner.

 De finns ju över allt säger många.

Ja, det kanske de finns men inte i min trädgård, brukar jag tänka så nu har jag sått blommor som jag tycker är fina.


Så just nu ser jag små lupiner som tittar upp ur min sådda kruka men jag kan inte se vilken färg det blir på lupinen men så småningom kommer det att bli någon vacker färg som stjäl mina ögon för sin skönhet.

 Idag vill jag tala lite om Guds skaparhand som ligger bakom allt detta vackra, varje vår i naturen, och jag vill ge honom äran för allt det fina som han har gett oss att se på.

Jag minns några veckor sedan då min man och jag var på väg hem någonstans ifrån och jag tittade på landskapet runt om ifrån bilen.

Det var bara en ljus brun färg så långt ögat kunde se med andra ord såg det tråkigt och trist ut.

Men jag visste att snart det kommer att ändra sig snart då naturen är i full blom. Det dröjde inte mer än några dagar då jag såg blommor i full blom i ett av diken nära hemmet.


Gud har smak för skönhet är det vi kan se på allt skapat.

Han har smak för färger som han placerat överallt för att vi ska kunna njuta av det sköna och vackra.

Han har skapat sjöar, vattendrag och satt dem på sin plats


Människan glömmer ibland eller kanske har glömt helt, den starka skaparhand som ligger bakom allt detta och ger sin tillbedjan till naturen, att man glömmer prisa och tacka Gud för det vackra som våra ögon kan vila på.

Vi får inte tro att våra krukor inomhus blir blommor från frö eller ute i det fria om inte Gud har gett växten till allt .

 Ett frö kan inte växa upp av sig självt, om inte någon ger växten, utan det måste ligga något annat bakom det fenomenet.

 Gud ger oss svaret  på 1 Mos 1: 11-12 Gud sade: ” Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden.” Och det skedde så.


V12 Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott 

Allt blev till efter Guds tilltal, allt började växa det Gud sa och befallde

Om vi tänker tanken att Gud stoppade all fröbildning och växtlighet en liten tid. Ett frö skulle fortfarande vara ett frö.

Ett frö kan inte gro av sig självt om inte Gud ger växten.

Björkträden på våren skulle inte slå ut, tussilagon, snödroppar, tulpaner och pingstliljor vara ett minne blott , gräsmattan slutade växa och torka ut, maskrosorna slutade att föröka sig vilket många skulle vara glada åt men det tror jag inte i detta fall.

Vi skulle alla hamna med skägget i brevlådan med andra ord vi skulle inte kunna förändra situationen på något sätt i vår egen kraft.


Jag tror att vi många tar allt för givet att vi har det, vi alltid har haft.

 Undrar om någon tänker att allt det vi har, vi äger det inte, utan vi har fått det som en gåva från Gud och det innebär att vi ska förvalta det väl.

Och vilket innebär också att vi delar med oss det vi har.

Vi kan inte säga till någon att klä dig varmt och ät dig mätt om inte den människan hade kläder att ta på sig eller hade någon mat på bordet.


Många människor är som lupiner och maskrosor, ingen uppskattar deras närhet.

De går i trasiga kläder, smutsiga, luktar illa och är hungriga, dessa människor är även Guds avbilder.

Det vi gör för vår medmänniska det gör vi för Gud. 

Vi är beroende av Gud i alla situationer i vårt liv.

Det finns inte en stund då vi kan vara utan honom, för det är han som är vårt hopp och det hoppet kan vi berätta för andra.

Det finns ingen människa som är bättre eller sämre utan vi är lika inför Gud, rik som fattig, jude eller grek.

Alla tillhör vi Gud och är hans även de som inte är frälsta än.


Du som ber för dina barn och barnbarn, släkt och vänner, ha tåla mod för det kan ta tid för fröet att börja gro och växa, och då när det är moget så är det kanske någon annan som skördar in det till Guds rike, än den som sådde.


Gud har sagt att sänder han sitt ord till någon så vänder det inte tillbaka fåfängt utan ha verkat det till det han hade sänt ut det till.


Vi är Guds redskap, hans händer och fötter. Vi är fröbärare av hans ord som vi kan så ut.

Han vill använda oss och han gör det om vi är villiga att bli använda av honom till ett gott verk.

Ingen människa på jord får ta äran till sig själv utan det är Gud som all äran skall ha.

Så glöm inte att tacka Gud för allt ,med uppriktiga hjärtan och visa vår tacksamhet till honom för det vi har fått av honom och det innebär allt. Amen 

ANNONS
Av Marit Blomqvist - 22 maj 2009 14:36

Missionskyrkan väntar med beslut om samkönade vigslarPublicerad: 2009-05-22 06:00

Svenska missionskyrkan väntar med beslut om deras pastorer ska viga samkönade par.Den nya äktenskapslagen, som ger par av samma kön samma rätt som par av olika kön att ingå äktenskap, tvingar kyrkorna att ta ställning till om de vill viga par av samma kön eller inte.Evangeliska frikyrkan ska utreda frågan under det närmaste året men mycket tyder på att EFK kommer att avsäga sig vigselrätten.


I Missionskyrkan kommer frågan att bearbetas under hösten av teologiska kommittén, som sedan lägger fram ett betänkande till kyrkostyrelsen, skriver Sändaren.-


I Missionskyrkan finns ännu ingen skriven ordning som vi kan luta oss mot i det här fallet.

Vi behöver bearbeta och förankra frågorna innan vår praxis förändras, säger Olle Alkholm, kyrkosekreterare i Svenska missionskyrkan.För de kyrkor som väljer att behålla vigselrätten betyder den nya lagen att pastorerna från och med 1 maj också har rätt att viga par av samma kön.

Enligt Olle Alkholm kommer dock inga vigslar av samkönade par att förrättas av pastorerna i Missionskyrkan under 2009.

 I slutet av året planerar kyrkostyrelsen att presentera ett förslag på hur man ställer sig till den nya könsneutrala lagen.


 Vad är det som händer i våra kyrkor som överhuvudtaget behöver fundera på samkönade vigslar. Jag har själv varit med i en missionskyrka för många år sedan men idag är jag frälsningsoldat.

Jag hade inte tvekat en sekund för att gå ur en fösamling som börjar kompromissa med synden som  att man  börjar viga homosexuella par eller samkönade som man kallar det idag. 

Vi kan läsa i Rom 1 att Gud fördömmer sådant men ändå tar man detta till att fundra på saken som EFK uttrycker det.

Man säger i missionkyrkan att man inte har någon skriven ordning som vi kan luta oss emot i det fallet.

Jasså men då måste jag säga att det är väldigt märkligt att man säger att man  inte har någon skriven ordning att hålla till.  

Gud ord är fullt av ordningar och undervisning på hur vi ska leva och vika saker som är fel.


Gud kallar homosexuella handlingar något som avskyvärt i hans ögon och som han inte välsignar och kommer aldrig att göra det.'


Jag kom och tänka på ett bibel ord som kom till mig nu.

 Ni som började i anden ska ni sluta i köttet nu.


Kom inte och kör med att Gud är kärlek att jag dömmer .

Nej, det är inte jag med Guds ord dömmer inte jag. 

Det är min uppgift att informera om saken att detta är fel och går helt emot Guds vilja och hans välsignelser uteblir.


Jag hade för mig att kyrkorna har till uppgift att rädda folk från fördärvet men i stället skickar vi dem dit med osanningar och gör lögn till sanning.


Pastore och präster hur kan ni se Gud i ögonen den dagen då vi ska stå till svars för det ni gort. 

Hur kan ni stå ut med att många människor går evigt förlorade " på grund av era lögner.

Om Gud säger att homosexualitet är synd hur kan ni vända på det som om det vore välsignat.

EFK tänk er för vad ni beslutar i detta.

Vill vi ha Guds välsignelse eller hans förbanlse.

Ännu värre är det att ni har lärt känna sanningen men vänder er bort från det och gör en annan evangelium fast det inte finns någon annan. 

Skärpnig EFK

Av Marit Blomqvist - 13 maj 2009 10:46


Foto: Heiko Junge, ScanpixHelvete Marias Magdalenas älskare i rollen som Jesus
I norska versionen av Jesus Christ superstar är Jesus och Maria ett älskande par.
- Det passar bra in i min gudstro, säger huvudrollsinnehavaren - med artistnamnet Hank von Helvete.


Man blir ledssen och bedrödad när man läser detta, man spåttar Gud  rakt i ansiktet. Man hädar och smutskastar och drar Jesu namn i smutsen.Man läser Guds ord som man vill och drar bort sanningar och man förvränger. Artisten gör inte uppror mot någon människas tro utan han gör uppror direkt mot Gud.

Vi vill ha Gud i vår egen fack och göra med honom som vi vill.

Artisten menar sig att detta passar sig in i hans gudstro  

Vi är vana att tänka på oss själva och gå egen vägar och skapa oss egna gudar som ger oss en stilla ro och som inte är hållbart i längden.

Den männiksa som gör detta onda kommer de inte gå väl med, han har gått längre än tillåtet.


Artisten Hank von Helvete riskerar och bli utkastad från Guds ansikte för alltid om han inte hör upp med det han gör och vänder om sig till Jesus. Det han gör är farligt. Alla andra synder kan man få förlåtelse för men inte hädelse mot den Helige Ande.

Av Marit Blomqvist - 7 maj 2009 12:54

Extrema partier

 kidnappar Jesus
I

 Invandrarfientliga British National Party använder Jesus för att värva röster till EU-valet. Landets kyrkor uppmanar väljarna att rösta på vad som helst - bara inte BNP. ·         Trend att europeiska populister säger sig försvara kristna värden

Invandrarfientliga British National Party använder Jesus för att värva röster till EU landets

L kyrkor uppmanar väljarna att rösta på vad som helst - bara inte BNP.
·     Trend att europeiska populister säger sig försvara kristna värden

 "Detta kunde man läsa i Dagen idag om hur man använder Jesu namn."

Man använder Jesu namn något som inte behagar Gud. Ibland undrar jag hur långt människan är beredd att gå för att häda Jesu namn och använda hans namn till sin egen fördel för att vinna rikedom och ära till sig själv.

Jag har en känsla av att människan har inte förändrats ett dugg sedan Gamal Testamentet som vi kan läsa i bibeln. Människan går fortfarande i sin onda väg utan att bry sig om  varken andra människor eller Gud utan man gör som man själv vill, men tro det eller ej så har man  till sist  ett pris att betala och det är var man vill tillbringa evigheten.

Vänd om till Gud....

För det första kan ingen kidnappa Gud och ha honom som ett mantel för lögnen.Denna text avslöjar sig själv att något inte står rätt till. ”Hur kan man vara invandrar fientlig och använda Jesus som täckmantel. Inte bara Jesus utan hans ord också .

Mina får känner mig och jag känner dem och de följer inte med någon annan.

Vi vet att Bibeln berättar att många kommer och vilseleda Guds folk och många kommer också och tro på lögnen. Men stå fast i grunden som vi lärde oss, vem Jesus är och var nära honom så blir du inte vilseledd. Lyssna inte till någon annan ”evangelium” för det finns ingen annan det vi hört från början. Läs Guds ord och vad han säger om det som ska komma i den yttersta tiden innan Jesus kommer tillbaka, då blir du inte överraskad av allt som händer. Många kommer att komma i ”Jesus namn” som täcknamn för att föra bort många från sanningen som inte känner Jesus och de som lärt känna Jesus men inte lever nära honom. Dessa två är lätta byten för satan att vilseleda.Jesus säger att vi ska sträcka på oss då allt det onda sker för då vet vi att vår förlossning är nära. Så vi ska inte vara rädda för det som händer för Gud är med oss.Har du gjort upp allt med Gud så har du inget att vara rädd för. Vi ska inte tappa modet utan stå raka och fasta i hans ord. Gud kommer oss också närmare då vi kanske ska lida för att vi tillhör honom.Om vi kastas inför domstolar så behöver du inte vara orolig för vad du ska säga utan Gud talar genom dig.Vi har inget att frukta men jag vill säga poängtera starkt till dig att läs din Bibel och lär dig den väg som Gud underviskar dig . Lägg en grund som består som ingen kan rugga på. Du behöver inte heller vara orolig för att det du läser att du glömmer bort det för det gör du inte på grund av att den Helige Ande kommer och påminner dig om det Gud har sagt .

Detta är en hälsning till många där ute.

Jesus älskar dig, var inte rädd. Guds nåd är så stor för oss och den räcker till oss var och en och vi alla har plats i hans hjärta. Gud välsigne dig. Hör gärna av dig… Kramar Mirre   
Av Marit Blomqvist - 30 april 2009 12:45

                     


Ursprungliga livet Ps 139:13-16


Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivana i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.


 Många människor går idag och frågar om sin identitet som ” Vem är jag, Varför är jag här? Är det detta som är livet och vad är livets mening? Jag vet att de flesta känner igen dessa tankar om livets mening och många gånger känner man en tomhet som man försöker fylla på ett eller annat sätt. Många försöker att uppfylla sin tomhet med droger eller att man jobbar mycket för att slippa tänka och grubbla. En del ger sig på att slå den första bästa som man möter då man irriterat sig på någon eller dennes beteende kanske i berusat tillstånd. Man famlar runt i ett mörker och man upplever sig instängd och ensam och man försöker fylla denna otäcka känsla med vad man har till hands.


Härom dagen läste jag en artikel om en man där rubriken ljöd: ”Jag fann livet på dansgolvet.  Jag kände medlidande med mannen. Han kanske känner glädje nu men den glädjen kommer inte och bestå i längden. Skulle han stuka foten vore inte dansen någon glädje längre för varje steg han skulle ta var en ren pina av smärta.

Åldern sätter också sina spår då man kanske inte orkar ta ett steg.Vad har man att falla tillbaka till då?  Man har sökt kanske hela sitt liv att hitta det så kallade ”Livet”


Någon sa till mig en gång. Livet?  Är det bara att arbeta och sova?  Ganska enkelt för mig och svara för jag har ju funnit det jag sökt i hela mitt liv. Personen i fråga visste att jag var kristen och svaret jag gav honom var.

För dig är det de men inte för mig. Han visste vad jag syftade på, att jag hade Jesus i mitt liv och han fyller upp alla mina behov, andliga som lekamliga. Jag behöver inte känna den andliga hunger för Gud har fyllt mitt inre med sig själv. Gud bor i mitt hjärta genom den Helige Ande.


Jesus säger i bergspredikan - De som hungra och törstar efter rättfärdighet skola bli mättade.

Att finna livet och sin identitet är som att stå stadigt på marken och veta vem man är och var man kommer ifrån.  Det finner du bara då du kommer till Gud. Det finns inget annat som kan fylla ditt tomrum som Gud och du behöver inte leta längre utan Gud fyller ditt inre med frid.

Gud har sett dig redan innan du föddes och han visste att du skulle komma och du var väntad av honom .

Han såg dig innan dina ben syntes, visste han om dig.

Du är ingen slump som bara liksom råkade komma och födas utan Gud hade planerat dig i hans skapelse och han har en uppgift för dig.

Gud älskar dig och ingen annan kan fylla ditt inre behov av frid, harmoni och kärlek som Jesus.


När du låter Jesus flytta in i ditt hjärta så kommer du upptäcka att ditt liv blir förändrad.

Så låt Gud fylla ditt hjärta och sluta upp med och försöka fylla det med allt annat skräp för du kommer inte hitta det du söker förrän du vänder om till Jesus.

Jag har också fyllt mig med en massa annat innan jag fann Jesus, det var honom jag sökt hela mitt vuxna liv.

Så samman fattningsvis kan man komma fram till att vår identitet är och började hos Gud och slutar hos Gud då vi ska lämna in, alltså dö och åter få komma hem till Gud där vi hör hemma.


Läs bibelversen i början som jag skrev och tänk på vad du läser och be att den Helige Ande uppenbarar det för dig så att du ser med ditt inre öga, ditt andliga öga.

Gud välsigne er alla. Kram Mirre

Av Marit Blomqvist - 29 april 2009 12:43
Ords 29:18 Skriven av Assar i  Falsterbo. Assar en kär vän till mig och som betyder mycket för mig.  Kära syster Lena - Ruth.<även till andra för kännedom> 


Det Du skrev om att tänka stort var inte bra - det var MYCKET BRA.

Bra så bra att jag märkte att jag fick hålla mej i stolen.

"Ja säger Herren - Du är så dyrbar - värdefull - älskad o högt aktad i mina ögon - Du är av Den Högste utvald att förkunna och föravidare mitt rådsslut när Du går fram i en ödmjuk o förkrossad Ande och ingenting lägger till eller drar ifrån mitt Ord.

Jag har prövat Dej och funnit att Du är äkta och förtroende värd."

Woww - vilken nåd.  


Gudsriket bor i dem som ödmjukt tar emot Jesu fullbordade verk på Golgata och håller fast vid detta.

Det är dessa som har Jesus som Herre i sina liv.

 Det är BARA DESSA som är ETT med honom och varandra.


Satan däremot har sina tjänare som styrs av mörkret, lögn och uppblandat ljus.

Han regerar genom människors kött och hans rike kallas för VÄRLDEN .

Han kallas även för denna tidsålders Gud och världens furste och hur han kan förblinda det ser vi- 


Läste ett uttalande från biskoparna i Sverige ang, homovigslar - det är mycket allvarligt - "Inte många av Er må uppträda såsom lärare - vet att Ni skall få en desto strängare dom"

Det kan bara inte fortsätta så här - då får Gud nödgas beSodom och Gomorra om ursäkt - tror att på synd följer dom.


Märker hur Satan har i sinnet att infiltrera församlingen med olika läror och sluga argument som skall få oss att tro att vi kan tjäna Gud utåt men samtidigt behålla vår egen drivkraft och våra egentliga och dolda motiv i vårt innersta.   

1 Joh. Beskrivs de falska profeterna - är det inte vad som sker i dag med all omstrukturering - ekumenik – ledarskap? Fösamlingsbyggen och tal om "naturliga gåvor" som faktiskt måste dö om Gud skall kunna använda oss.   

Upplever i mitt inre som om Guds Helige Ande bedrövad står utanför kyrkdörrarna - men blir helt enkelt inte insläppt. Genant.

Tycker att det är inte många som vågar göra obekväma yttranden av rädsla för  etablissemanget -   tala klarspråk - man får inte stöta sig med den och med den.


Vi borde ha mer respekt för Guds helighet och Hans Ord. Tänker i bland på den  "förlorade sonen" - han hade sådan respekt för Gud att han  inte vågade  uttala Guds namn Jahve - han sa "Jag har syndat mot himmelen"Ordet "andlig krigföring" står inte i Gudsordet men tror att de flesta vet vad jag menar.

   

 De farligaste soldaterna är infiltratörerna som är med - men i fel ande, ärende och motiv - någon typ av hycklare kan man beskriva det som hycklaren. Hycklaren uppträder bakom en mask eller ett täckelse. Han ger ett sken utåt att han är gudfruktig men i hans hjärta finns helt andra motiv nämligen att med valkiga armbågar själv komma fram för att få ära och berömmelse av människor.Man försöker att i så måtto efterlikna fariséerna - ges det en allmosa bör det komma till allas kännedom på ett snyggt och utstuderat sätt.Herren har visat oss att det är precis samma sak som sker i Sveriges s k kristenhet.Det som ser ut att vara en plan för att vinna människor förGud egentligen är ett köttsligt beteende att själv komma fram och bli ärade - inte av Gud men av människor –  Se Joh.5:44 - "Hur ska Ni kunna tro" säger Jesus.

Har tänkt en del hur sårbara vi är när det gäller ära - inflytande - positioner - titlar - pengar - makt och hur viktigt det är att komma ihåg vad Paulus säger i 1 Kor. 6:12 - "ingenting får ta maktenöver mej"

Tänker på när folk talar om och beder när det gäller "väckelse" - vem väntar på vem? - Väntar vi på Gud eller väntar Gud på oss??

Det är allvarliga saker som jag här berör och jag tar det till mej själv i första hand.

Det är allvarligt att vara en kristen - dock - ännu allvarligare att inte vara det.


 När förra seklet var ungt arbetade en Gudsman < vi var verkliga vänner> I en kristen rörelse i detta land - han blev över 90 år och var av skotsk adelssläkt - vi tyckte även att han var av den andliga adeln.

Han blev kommenderad till ett möte av sina chefer.   

Det var Nathan Söderblom < ärkebiskop och professor i teologi i Uppsala - ledamot av Sv. akademin - nobels fredspristare etc.> som samlade de kristna kyrkorna till ett ekumeniskt möte i Stockholm 1925 - vår vän adelsmannen stegade frimodigt fram och frambar sitt budskap .

Han var lite bävande men fick luft under vingarna när en broder på första bänken  hjälpte honom med sina "Halleluja" talade om hur eld kan förenas med eld"  - men inte eld med vatten" - sådant torpederar de tjusigaste sammandragningar . 


Natan Söderblom hade räknat med att "öppna fönstret till den stora världen och släppa in frisk luft". Vår vän adelsmannen lät döpa sig enl. bibelns dop sig och gjorde sig och blev fortsättningsvis allmänt omöjlig för rörelsen när det gällde att följa Ordet.

Till slut beslöts det att han skulle skickas på till en nedläggningshotad kår på landets östra sida. Han bad enträget om att människor i staden skulle få syndanöd - Gud hörde bönerna och många blev frälsta och fick sina liv förvandlade.  

Man kom från Stridsropet på inspektion och fann att väckelsens eld brann för fullt - de nyfrälsta berättade min vän, var ivriga att få vittna om sin frälsning.


Sändebudet från Stridsropet sa till adelsmannen "Här är ju full väckelse och Ni har inget sagt till oss" "Nej jag har inte gjort det för jag tyckte att Jesus kunde få hela äran" sa vår vän.


Han åkte hem till föräldrahemmet i Eskilstuna sedan han fått "silkessnöret" ”avsked” av högste chefen - han berättade att han satte sig ned för att skriva en bok om hur han hade blivit behandlad men när hans mor kom in till honom och såg vad som var på färde sa hon vist och förståndigt "Det där tycker jag att Du kan kasta i papperskorgen" Han lyssnade till sin mor och gjorde så. –   


Adelsmannen blev till stor välsignelse för hela vårt land i olika samfund - gudabenådad och gudabegåvad var han.Studerade framförallt det profetiska i Daniel boken och Uppenbarelseboken.

Han hade ingen bitterhet och sa när han var över 90 år "

Jag älskar FA i dag mer än förr"Tänk när vi kan ha förtroende för Gud så pass att när vi blivit förfördelade så har vi den förtröstan till Gud och Hans Ord att vi kan förlita oss på Rom. 12:19 - 21 "Ta inte rätten i egna händer osv."


 Går bara till mej själv, det behövs Guds nåd "att samla glödande kol" iblandLyckas man men inte alltid men tycker om att upp muntra medmänniskor med denna väg.

En del har frågat mej om den fungerar och hur jag kan veta det. Brukar säga att jag sett flera flintskalliga.

Det är så stort att få nåd att kunna "Besegra det onda med det goda"  Tänker på Simson och Josef i GT. Simson bad i slutskedetDom. 16:28  Simson ropade till Herren "Herre Herre TÄNK PÅ MEJ" och styrk mej endast denna gång så att jag får ta hämnd för ett av mina båda ögon.

Så vitt jag känner till hade Josef inga planer på  hämnd varken på Potifar eller hans hustru.

De tre orden "TÄNK PÅ MEJ" säger även Josef i fängelset och den botfärdige rövaren"Stundom längtar jag till det himmelska hemmet - ska tacka Jesus för vad Han gjorde för mej och adelsmannen för det föredöme han varit för mej.

Har jag uttryckt mej kryptiskt eller Du vill veta mer så slå mej en signal.  Tel. 040 - 47 19 59 Mobil 0705 - 47 19 59Shalom Gurli o Assar Bengtsson Falsterbo.

Presentation

Omröstning

Har du blivit tröstad eller fått nytt mod då du besökt min blogg?
 Ja
 Nej
 Har inte tänkt på det

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2009
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Mirre sida som vittnar om Jesus med Blogkeen
Följ Mirre sida som vittnar om Jesus med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se