Senaste inläggen

Av Marit Blomqvist - 14 maj 2007 17:39

Tyvärr är det någon fel på bloggen. Min text har kastats om och det fattas en del av texten som jag skrivit...Hoppas det fungerar nästa gång...

ANNONS
Av Marit Blomqvist - 14 maj 2007 11:32


 Hej på er alla som besöker min sida och Gud välsigne er.

All ära till min himmelske Fader som har en så stor omsorg oss oss var och en.

Jag och min blivande man var på ett underbart möte i går och lyssnade till Roger Larsson en frälsningsoldat med stark smörjelse i den Helige ande.

Den helige Anden var närvarande var stark och det var frid som bara Gud kan ge och alla lyssnade till det Gud ville säga till oss.


Ja, Gud är god och den som söker honom med uppriktigt hjärta kommer Gud att möta .

Människan ser  det som är inför ögonen men Gud ser till hjärtat.

Där ditt hjärta är där kommer också din  din skatt att vara.

Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.


Jag är försonad med Gud och han  har gjort mig rättfärdig genom Jesus död på korset. Gud ser inte min synd längre och det som har varit ,utan allt det som inte var gott i hans ögon, det jag gjorde, är borta och utplånat för alltid då jag gav mitt liv till Jesus och bad om förlåtelse för allt ont.

Allt är borta i glömskans hav och där står en stor tavla " Fiske förbjudet.

Ibland har vi lätt att falla tillbaka i tankar som för oss tillbaka till det som har hänt och allt det onda vi gjorde i Guds ögon men vi behöver inte dras med det mer, utan lämna det ,för det finns inte mer.Det är ungefär som du och jag ut med soppåsen  som vi har knutit i hop och går ut i soptunnan för att göra oss av med den och vi går ju inte efter den igen, för att ta in det igen.

O en dag kommer sopbilen för att hämta skräpet för att föra bort det.Så är det med försoningen med Gud och vår synd.

Jesus tog all vår synd på sig på korset så att vi kan komma till Gud igen hela och rena. Vägen till Gud går genom Jesus, ingen kommer till fadern utom genom mig säger Jesus.Ps 32:8  Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.
Lägg märke till att Gud säger att han vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra. 

 Många av oss har lärt sig i världen att lyssna till fel saker som går tvärt emot Guds eget ord.

Man har ju hört många gånger: Att tål du inte kritik? men vi ska inte kritisera varandra utan välsigna varandra säger Gud i sitt ord.


Många gånger har vi gett oss själva kritik om hur vi ser ut till vår kropp men vad säger Guds ord om det. 

Kritiserar vi oss eller andra om och hur vi ser ut så kritiserar vi Guds skapelse så som han har skapat oss. Då kritiserar vi Gud.


Ja Gud vill lära oss och undervisa oss och han vill ge oss råd hur vi ska göra om vi hamnar i svårigheter, där vi inte ser någon lösning på det hela.

Gud vill råda oss i allt och han förväntar sig att vi kommer till honom först innan vi beslutar för att göra saker o ting.

Hur kan han råda oss om vi inte frågar honom först?

Ja Gud vill vara med oss alla i varje situation, varje stund, varje minut o varje sekund. Han överger oss aldrig.


Ps 22 : 9 Anförtro dig åt Herren.

 Vi kan tala med Gud om allt vad det än må vara. Han vill vara delaktig i allt. Gud ser till hela människan både till ande, kropp och själ.

Han vet vad du tänker, han vet vad du känner, han vet var du finns och han vet vilken situaton du är i just nu och han vet vad som kommer och hända i ditt och mitt liv.

Guds öga vakar över över oss så då har vi inget och vara rädda för.


" Lever jag så lever jag för Herren dör jag så dör jag för Herren, evad jag lever eller dör så hör jag Herren till.Jag ser allt med andra ögon nu när jag är frälst och går med Gud och har gemenskap med honom.

Han har öppnat mina ögon och gett mitt hjärta frid där inget ångest längre finns utan en fast grundad trygghet att jag till hör Gud och är hans barn.

 Du förlorar inget på att söka efter Gud för söker du honom med uppriktigt hjärta så kommer han att låta sig finnas.

Han kommer till dig om du låter honom komma.

Valet är ditt. 


Varför tacka nej till det riktiga livet tillsammans med Jesus och den välsignelse som kommer från Gud.

Varför tacka nej till de riktiga glädjen som kommer till dem som tillhör Gud.

Frälsning är svår att förklaras den måste blott erfaras.

Varför tacka nej till himelens fest när Jesus kommer tillbaka  för att hämta hem sina barn.

Varför tacka nej till att tillbringa evigheten tillsammans med Jesus.

Varför tacka nej till Guds öppnade famn som vill omsluta dig på alla dina sidor med kärlek och omsorg om dig.


Varför tacka nej..???? Vilket är ditt val..???


Kramar MirreNär ett barn föds hit till världen kan inte klara sig själv utan denna lilla är beroende av sin mor och far.

När tiden går och undan och undan lär sig det lilla barnet mer och mer.

Så är det också när vi tar emot Jesus i våra liv att vi blir födda på nytt och lär oss att gå tillsammans med honom.


Mika 6 : 8. Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är.

                Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är 

               rätt,att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet 

               men din Gud.        


ANNONS
Av Marit Blomqvist - 13 maj 2007 09:22

O Herre, du har gett mig en ny sång i min mun, en lovsång till dig min himelska fader.

Tack fader för din omsorg om oss och tack för din nåd.

Inget annat namn är som ditt, inget annat namn är som ditt.

O Jesus,ditt hjärta är fullt av kärlek och mildhet.

Mitt hjärta flödar över av sköna ord till dig Jesus.

Du skall all äran ha. Varje knä skall böjas inför din helighet.

O Herre skapa i oss  ett rent hjärta och en frimodig ande så att din helige ande kan verka bland oss.

O Herre hjälp mig leva i din närhet i mig själv är jag så oändligt svag.

Vi behöver dig helige Ande för att möta en ny morgon dag.

All ära tillhör dig min himelska fader som vill oss väl och vill ha gemenskap med oss genom Jesus som dog för oss.

Tack himelska fader, välsigna alla som läser detta och låt dem känna din kärlek och din närhet  att det finns ett liv som inte av är denna världen.

"Smaka och se att Herren är god" kramar Mirre
Av Marit Blomqvist - 9 maj 2007 16:36


O Min himelska fader , hur stor och mäktig du är.

Du öppnar våra ögon så vi kan se. Vi ser din skapelse, vi ser din skönhet, vi ser din helighet.

Helig, helig är bara du Gud, min himelska fader.

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda förran någon av dem hade kommit.

O Herre skapa i mig Gud ett rent hjärta och giv mig på nytt en frimodig ande.

O Jesus lär oss att leva och bli lika dig i sanning och kärlek och Herre hjälp oss och lär oss att älska dig, lär oss att älska våra fiender som vill oss illa och talar illa om oss.

O Herre jag ropar till dig, förbarma dig över oss och var med oss till den dagen du kommer åter.

Vällsignat är ditt namn Jesus över hela himlen och på jorden.

O Herre, se till oss var och en, endast du känner våra hjärtan och våra tankar.

O Herre låt oss få komma ännu närmare dig och känna din frid som omger oss.

Prisat vare ditt namn i evighet..Amen
Av Marit Blomqvist - 9 maj 2007 09:59

                        Hej på er alla o Gud välsigne erAll ära vill jag ge vår himelska fader som har omsorg om oss alla.

Se varken åt höger eller vänster utan sikta blicken på Jesus därifrån ska vår hjälp komma. 

Ibland kan vi känna vår hjälplöshet och litenhet men vi har en Gud som är mäktig, stor och förmår allt.

Igår var det en sådan dag för mig att jag tyckte att det var en stor vägg som kom emot mig som jag skulle klättra över och det gjorde jag genom att jag gick ut i min ensamhet och var tillsammans med Gud och bara satt vid dammen som vi har i skogen.

Jag kännde Guds närvaro men ändå så fanns den obehagliga känslan där och  kännde min hjälplöshet och litenhet.

Tro endast tro var min medicin för min ande för jag vet att Gud lämnar oss inte när vi får utstå prövningar fast känslan kan vara att han är långt borta men nej, han är nära.Jag förstog senare vad Gud ville och det var att  jag skulle bara sitta tillsammans med Jesus en stund av tystnad och bara vara i hans närvaro och bara lyssna till honom.

Det är viktigt att vi stannar upp i vår vardag och låter bara allt som hör till hushållet stå eller vad det nu än är och ta tid med Gud.

Vi har så mycket måsten i våra liv och vi stressar i väg men jag vet att ger vi tid till Gud i vår vardag så får vi även tid till det som ska göras.Det var underbart att sitta bara ner o vara tillsammans med Gud en stund för det var välbehövligt. Det gav mig vila i mitt hjärta och min ande, det gav mig styrka att klättra upp och över väggen som kom emot mig.

" Allt förmår vi i honom som ger oss kraft.

Av Marit Blomqvist - 1 maj 2007 09:42

                         Där Guds Ande är där är det frid

 Hej på er alla mina vänner där ute och Gud välsigne er med hans godhet och omsorg.

Ja deta är så sant, där Guds ande är, där är det frid.

Ibalnd blir jag så förundrad och frågar mig att ska det vara så här i mitt hjärta och mitt inre där det nu råder stilla frid och jag får vila i Guds närhet och i hans kärlek. Ja, jag har hittat hem till Gud där jag hör hemma.

Mitt liv har fått en ny start som skulle egentligen skulle börjat i min barndom men jag blev inte undervisad om den väg jag skulle vandra så allt blev så fel och det innebar många år i mörker, sökande efter något och som jag inte visste vad. Det saknades något i mitt liv och nu vet jag vad det var som fattades, det var Guds relationen jag sökte.

Många människor söker idag på helt fel ställen, man roar sig på olika sätt, det kan vara alkohol, droger som man försöker stilla sin kaos och oro inom sig med men ändå kryper ångesten, ensamheten sakta men säkert och ger sig till känna. Man är som i en glaskupa och söker efter en öppning men finner den inte och till slut så hamnar man på glaskupans botten liggandes i förtvivlan och gråt av utmattning och uppgivenhet. Jag har också varit i en glagkupa och legat på botten av den men hittade öppningen och den som kunde förinta glaskupan för alltid och släppa mig ut till friheten var Jesus.

Vi har ju alla sett korna som släpps ut på försommaren så fort det finns grönt härligt gräs att äta efter en lång vinter i ladugården. Vilken glädje för korna och vilken uppvisning sen. Svansarna i luften och man kan tänka sig en ko klumpig, men nej då, då åker även rumporna upp och de ger ifån sig ett böl liknande ljud som kommer långt nerifrån magen och när väl korna kommer ut i den gröna hagen då började de stångas och leken är i full gång en stund.

Ja, så var det för mig när Jesus förvandlade mitt liv från en kaos, ångest och oro från den instängda glaskupan till grönbetet till frid, glädje till ande, kropp och själ. Jag behöver inte söka längre efter meningen med livet för det finns enbart hos Jesus och vår himelska fader.

Många frågar sig idag är detta livet, arbeta, sova och äta och dom frågorna går längre ner i åldrarna. Många ungdommar gör sig illa och beslutar själva att avsluta sina liv. Jag ropar till min himmelska fader att han möter med med alla som kämpar i sina liv för att orka existera. Jag levde också för att enbart orka existera men nu lever jag vänner ett helt annat liv och som är verklighet och det är att leva nära  relation med Gud och den vägen går genom Jesus. Där Guds ande är fär är det frid. Detta innebär att tar vi emot Jesus i våra hjärtan så kommer det att vara frid även i ditt hjärta och du kommer och finna livet som du är och var ämnad till sedan från begynnelsen då Gud skapade världen och människan.

Mina älskade vänner sök inte på fel ställen för du kommer ändå inte finna ro i ditt hjärta där ute som världen kan ge. Visst kan det ge dig en tillfällig lycka och tillfredställelse men inget som består.  Du finner det verkliga livet enbart hos Jesus som är bestående och evig.

 Mitt hjärta gråter för alla som lider. Om du har svårt att tro, men vill tro i ditt hjärta så kommer Jesus och öppna dina ögon ju mer du är tillsammans med honom och söker honom av hela ditt hjärta. Vännen då kommer ditt liv och förvandlas från bedrövelse, ångest och oro till glädje och frid och du behöver inte längre kämpa själv utan du har en som är mäktig  Gud vid din sida som förmår allt.

 Jag sätter in en bild ovanför texten så kommer du och förstå vad  som  händer när du tar emot Jesus i ditt liv. Till en början så kanske du inte ser något men till slut så kommer du och se.


Det står i Guds ord att: Allt förmår vi i honom som ger oss kraft.

                                      Där Guds ande är där är det frid.

 Jag älskar er med Jesus kärlek och han älskar er ännu mer. Kramar Mirre

                         
Av Marit Blomqvist - 28 april 2007 17:22

            

Där Herrens ande är där är frihet

Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand.

På alla dina vägar må du tänka på honom, så skall han göra dina  stigar   jämna

Över dig ska Herren stråla över dig ska hans härlighet visa sig.

Gud är ljus och inget mörker finns i honom.

Min Gud är trofast och kommer till min hjälp

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.


      Du vet väl om att du är värdefull

   att du är värdefull här och nu

att du är älskad för din egen skull

för ingen annan är som du


                   

                          

Av Marit Blomqvist - 24 april 2007 08:46

 Hej på er alla där ute i vårt avlånga land och Gud välsigne er.

 All ära till min himelska fader som har upprättat mig och gett mig ett nytt liv tillsammans med Jesus. Min glädje är så stor , mitt hjärta att det flödar över av sköna ord till Jesus som älskar mig den jag är.

Jag behöver inte prestera någont utan Gud vill ha mig sådan jag är var det första orden jag såg på en sida som en kristen kvinna hade skrivit.Dom orden etsade sig fast i min hjärna innan dom skönk in i mitt innersta när allt var i gugning och det var med dom orden som Gud reste mig upp ur förtvivlan.

Matt 11:28 står Jesus: Kom till mig alla ni som arbetar och bär tunga bördor, så skall jag ge er vila.

vers 29 ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.

För många är vaje dag ett arbete för att orka existera så var det för mig också. Man försökte o glömma smärtan och ensamheten genom att att göra saker som kanske gav en tillfredställelse för en stund genom att handla kläder som var vackra eller saker till hemmet som man kunde pyta med och man njöt en tid men så småningom hade man vant sig vid dessa föremål så var det dags för något annat. Många åker på semester för att få vila eller hitta sig själv och man känner glädjen att komma ifrån vardagen och se något nytt men även denna glädje är bara en kort tid och ger bara tillfredsställelse en stund men det är inget bestående.

Habackuk i Guds ord säger: Den människa som finner livet, finner det genom att tro på Gud.

Vi finner inte livet  i materiella ting eller pengar utan genom Jesus och tron på Gud.

Jesus säger att vi som arbetar och bär tunga bördor, kom till mig säger han så skall jag ge er vila. Han säger inte ,kanske att jag kan ge er vila. Nej han säger jag skall ge er vila. Att bära tunga bördor kan vara många olika ting i en människan liv. Inre sår som kanske man har redan fått i barndommen, kanke har man varit oälskad,blivit slagen både fysiskt och psykiskt. Kanske har man fått hårda ord från människor runt om oss som var direkt riktat till vår person som har skadat oss djupt.

Jesus säger också att han har ett milt och ödmjukt hjärta. Han tar emot dig med öppna armar o vill lyfta av dig din  börda och sluta dig i hans famn. Jesus säger också att lär av mig. Jesus undervisning sker i kärlek och uppmuntran. Inga hårda ord när du vänder dig  till honom. Han kommer och upprättar dig till ett liv som du är ämnad till och har varit änmnad till ända sedan begynelssen och det är att leva i gemenskap med Gud. Du har lärt känna världen som är hård och grym men Jesus säger att lär av mig. Himelska fadern kommer o undervisar dig den väg du ska vandra och han kommer att vara med dig. Han kommer aldrig att svika dig eller överge dig.

Du behöver aldrig mer vara rädd och orolig när du tar emot Jesus i ditt hjärta. Du behöver aldrig mer söka efter saker o ting i världen som ger dig lycka för en stund och som inte är bestående. Du kommer o finna ro för dig själ så du behöver inte leta längre meningen med ditt liv. Du behöver inte lägre digla med benen på en bergskant och fundera på att hoppa för att få slut på all lidande. Du behöver inte längre söka efter vem du är, du kommer och förstå det när Jesus får bo i ditt hjärta. Du kommer förstå din identitet och att du är värdefull i Guds ögon.

Jesus säger: Jag är vägen sanningen och livet. Jesus har ett milt och ödmjukt hjärta och hans famn är öppen för dig. Guds kärlek till dig är oändligt och det har ingen slut.

Vänd om, så ska din själ finna ro, kom till mig och drick ni som hungrar och törstar efter rättfärdighet för ni kommer och bli mättade. Ditt innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram säger Herren.


Jag älskar er med Jesus kärlek och Jesus älskar er ännu mer.Presentation

Omröstning

Har du blivit tröstad eller fått nytt mod då du besökt min blogg?
 Ja
 Nej
 Har inte tänkt på det

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2009
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Mirre sida som vittnar om Jesus med Blogkeen
Följ Mirre sida som vittnar om Jesus med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se